Đường dẫn truy cập

Tỷ lệ sinh sản của Nam Triều Tiên giảm đến mức thấp kỷ lục


Nam Triều Tiên cho biết tỷ lệ sinh sản của nước này trong năm 2004 đã giảm đến mức thấp kỷ lục.

Trong bản phúc trình thường niên được phổ biến hôm nay, Cục Thống Kê Quốc Gia Nam Triều Tiên cho biết tỷ lệ sinh con tính bình quân trên mỗi phụ nữ trong năm 2004 là 1,15 con, so với con số 1,19 của năm trước đó.

Tỷ lệ sinh con suốt đời của mỗi phụ nữ này xếp Nam Triều Tiên vào mức thấp nhất thế giới.

Bản phúc trình cho biết số trẻ em ra đời năm 2004 thấp hơn năm trước đó 17000 em.

Giới hữu trách cho biết sở dĩ có tỷ lệ sinh con thấp này là do số phụ nữ Nam Triều Tiên lập gia đình và có con trễ ngày càng tăng.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG