Đường dẫn truy cập

Ngân hàng phát triển Á Châu sẽ hỗ trợ cho Việt Nam đúc kết một kế hoạch khu vực giáo dục trung học phổ thông


Ngân hàng phát triển Á châu cho biết sẽ hỗ trợ cho Việt Nam đúc kết một kế hoạch khu vực giáo dục trung học phổ thông nhằm giúp Việt Nam phổ cập nền giáo dục trung học phổ thông qua một ngân khoản viện trợ kỹ thuật đã được phê chuẩn là 600 ngàn đôla.

Viện trợ kỹ thuật do Quỹ Đặc Biệt Nhật Bản và chính phủ Đan Mạch đồng tài trợ, sẽ giúp hình thành một kế hoạch phổ cập giáo dục trung học phổ thông từ năm 2006 đến năm 2010 qua một phương thức được dùng chính sách cơ sở và chương trình đầu tư cho tất cả các cơ quan viện trợ đang hoạt động trong phạm vi giáo dục trung học phổ thông. Quỹ Đặc Biệt Nhật Bản do chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Một chuyên gia về giáo dục của Ngân hàng phát triển Á châu cho biết các nỗ lực bền vững trong thập niên vừa qua đã đưa đến những tiến bộ đáng kể trong số học sinh ghi danh. Tuy nhiên, phổ cập giáo dục trung học phổ thông có chất lượng, hiệu quả và lâu dài vẫn là một thách đố lớn.

Các khung sườn sách lược và hữu hiệu để xét duyệt thành tích, hoạch định chính sách và điều hòa viện trợ trong khu vực này là thiết yếu cho việc đạt được việc phổ cập giáo dục trung học phổ thông và các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ liên hệ.

Trong khi tỷ lệ học sinh đăng ký trên toàn quốc đã được cải thiện, sự cách biệt về phái tính và thu nhập trong số học sinh được đi học vẫn còn rõ rệt ở bậc trung học phổ thông cơ sở. Năm 2001, Ngân hàng phát triển Á châu đã giúp hình thành một kế hoạch phổ cập giáo dục trung học phổ thông trong thời gian từ 2001 đến 2010, nhấn mạnh đến các chọn lựa về chính sách nhằm mở rộng và hiện đại hóa nền giáo dục phổ thông cơ sở cấp 2.

Qua nỗ lực chung của chính phủ Việt Nam và Ngân hàng phát triển Á châu, tỷ lệ học sinh trung cấp đăng ký đã tăng từ 32% vào năm 1992 lên đến 72% vào năm 2004. Chính phủ nhắm mục tiêu tăng tỷ lệ này lên đến 80% vào năm 2005 và 90% vào năm 2010 rồi dần dà mở rộng giáo dục trung học phổ thông cơ sở cấp 3.

Quỹ viện trợ phát triển sẽ duyệt các thành tích và hạn chế theo kế hoạch đã định và khai triển một chương trình toàn diện hơn bao gồm cả giáo dục trung học phổ thông cơ sở cấp 2 lẫn cấp 3. Chương trình sẽ nhấn mạnh đến vài trò của giáo dục trung học phổ thông trong việc trang bị cho thiếu niên kiến thức học thuật cơ bản và cách hành sử thích nghi và an toàn trong các lãnh vực rộng lớn hơn của công cuộc phát triển tài nguyên nhân lực của đất nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG