Đường dẫn truy cập

Nhà lãnh đạo lâm thời Hồng Kông, ông Tăng Ấm Quyền, từ chức


Nhà lãnh đạo lâm thời Hồng kông đã từ chức để tiến hành cuộc vận động tranh cử cho chức vụ lãnh đạo đặc khu hành chánh này.

Ông Tăng Ấm Quyền đã lên giữ chức quyền hành chánh trưởng quan Hồng kông sau khi ông Đổng Kiến Hoa từ chức hồi tháng 3. Luật pháp Hồng kông qui định là các giới chức chính phủ phải từ chức nếu họ muốn ra tranh cử chức vụ hành chánh trưởng quan.

Ông Tăng Ấm Quyền từ chức sau khi Viện Lập pháp thông qua một dự luật dọn đường cho việc một ủy ban gồm 800 thành viên do Bắc kinh khống chế sẽ bỏ phiếu vào ngày 7 tháng 10 để chọn hành chánh trưởng quan.

Theo dự luật vừa kể, người thắng trong cuộc bỏ phiếu đó sẽ chỉ nắm quyền trong hai năm, tức là thời gian còn lại của nhiệm kỳ của ông Đổng Kiến Hoa, thay vì có một nhiệm kỳ mới dài 5 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG