Đường dẫn truy cập

Ða số cử tri ủng hộ việc duyệt xét lại bản hiến pháp chủ hòa của Nhật Bản


Một cuộc khảo sát mới về các cử tri Nhật Bản cho thấy rằng đa số cử tri ủng hộ việc duyệt xét lại bản hiến pháp chủ hòa của nước họ sau Thế Chiến Thứ Hai.

Một cuộc thăm dò đăng trên tờ Asahi Shimbun số ra ngày hôm nay cho biết, 58% những người được hỏi muốn rằng bản hiến pháp Nhật Bản minh thị cho phép sự tồn tại của Lực lượng Tự Vệ Nhật Bản.

Theo bản hiến pháp hiện hành thì Nhật Bản từ bỏ quyền có một quân đội, nhưng chính phủ đã giải thích rằng việc đó có nghĩa là họ có thể có một lực lượng võ trang để tự vệ.

Bản khảo sát vừa kể được đưa ra nhân dịp kỷ niệm hằng năm Ngày Hiến Pháp Nhật Bản đánh dấu ngày ban hành bản hiến pháp Nhật Bản do Hoa Kỳ áp đặt năm 1947.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG