Đường dẫn truy cập

LHQ sẽ ở lại Đông Timor thêm 1 năm nữa


Liên Hiệp Quốc sẽ ở lại Đông Timor thêm 1 năm nữa để giúp quốc gia này vững mạnh về chuyện thi hành luật pháp, quản lý công quyền và bảo vệ nhân quyền.

Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ 5 đã nhất trí thông qua nghị quyết thay thế phái bộ hiện nay tại Đông Timor bằng một văn phòng nhỏ hơn, để giúp đỡ những chức năng quan trọng của chính phủ Đông Timor.

Nghị quyết đặt ra một thành phần nhân viên Liên Hiệp Quốc gồm 45 cố vấn dân sự, 40 cố vấn cảnh sát và 10 cố vấn nhân quyền, sẽ ở lại cho đến tháng 5 sang năm.

Đông Timor chọn độc lập khỏi Indonesia vào năm 1999. Liên Hiệp Quốc đã quản lý Đông Timor cho đến năm 2002 và giao lại quyền kiểm soát cho người dân Đông Timor. Từ đó đến này Liên Hiệp Quốc ngày càng giảm bớt nhân sự tại đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG