Đường dẫn truy cập

Năm 2004 sẽ là bước nhẩy vọt cho thị trường chứng khoán Việt Nam


Kể từ khi mở cửa cách đây gần 5 năm, thị trường chứng khoán Việt Nam chỉ là một cơ chế khác lạ hơn là một nơi nghiêm túc cho các công ty địa phương gầy vốn phát triển hoặc cho các nha đầu tư nước ngoài tiếp xúc với tình hình tăng trưởng hứa hẹn của Việt Nam.

Với 28 công ty được niêm yết, mỗi công ty trị giá chưa tới 4 triệu đôla và với tổng số đầu tư thị trường khoảng 270 triệu đôla, trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn quá nhỏ so với các ngân khoản đầu tư quốc tế.

Nhưng sau 5 năm, giám đốc trung tâm, ông Trần Đức Sinh cho biết trung tâm giao dịch chứng khoán Việt Nam sẵn sàng bành trướng vì chính phủ tại Hà Nội tăng tốc cải cách và bán cổ phần các công ty trong khu vực quốc doanh.

Ông Sinh cho báo Financial Times hay rằng ông hy vọng năm 2004 sẽ là bước nhẩy vọt cho thị trường chứng khoán. Các ngân hàng lớn, các công ty bảo hiểm, công ty viễn thông sẽ được cổ phần hóa và sau đó sẽ được niêm yết.

Việc cải cch các công ty quốc doanh đã xúc tiến chậm chạp trong những năm vừa qua, và theo ông Sinh lý do là vì có sự xung đột giữa các thành phần thủ cựu và cấp tiến. Những ông nhấn mạnh rằng tiến độ thay đổi đang được thúc mạnh.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG