Đường dẫn truy cập

Tân Giáo Hoàng đã được bầu


Tân Giáo Hoàng đã được bầu khi khói trắng bốc lên từ ống khói trên nhà nguyện Sistine.

Chuông nhà thờ đã đổ trên khắp thành phố Roma báo hiệu việc bầu chọn xong một Tân Giáo Hoàng.

Khói trắng cũng đã bốc lên từ ống khói trên nhà nguyện Sistine ở thành phố Vatican, nơi 115 vị hồng y đã bầu một nhà lãnh đạo mới của giao hội Thiên Chúa Giáo La Mã.

Hằng ngàn người đã đổ về Công trường Thánh Phêrô để chúc mừng Đức Tân Giáo Hoàng lên kế vị Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phao Lô Đệ Nhị .Trong một thời gian ngắn nữa thế giới sẽ được nhìn thấy Đức Tân Giáo Hoàng lần đầu tiên khi một vị hồng y cao cap bước ra bao lơn trung tâm trước giáo đường và loan báo bằng tiếng Latin “habemus papam,” tức là chúng ta đã có một vị Giáo Hoàng mới.

Sau đó, Đức Tân Giáo Hoàng mới được bầu sẽ bước ra trong triều phục Giáo Hoàng và ban phước cho thành phố và thế giới lần đầu tiên.

Trước đó đã xảy ra tình trang bối rối tại Vatican khi thấy làn khói bốc ra ban đầu trắng, rồi đen rồi lại trắng trở lại, nhưng các giới chức của Đức Giáo Hoàng xác nhận là đã có một Tân Giáo Hoàng khi chuông nhà thờ trên khắp Roma bắt đầu đổ hồi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG