Đường dẫn truy cập

Quỹ Giáo Dục Việt Nam nhằm mục đích giúp các sinh viên Việt Nam có cơ hội theo đuổi việc học ở cấp đại học và hậu đại học trong các lãnh vực khoa học và kỹ thuật


Vào năm 2002, chính phủ Hoa Kỳ đã thành lập một cơ quan có tên là Vietnam Education Foundation nhằm mục đích giúp cho các sinh viên Việt Nam có cơ hội theo đuổi việc học ở cấp đại học và hậu đại học trong các lãnh vực khoa học và kỹ thuật.

Mười ba thành viên trong Ban Giám Đốc của Quỹ này gồm có 6 vị được Tổng Thống bổ nhiệm, 3 Bộ Trưởng của các Bộ Ngoại Giao, Bộ Tài Chính và Bộ Giáo Dục, 2 Nghị sĩ và 2 Dân Biểu. Để tìm hiểu thêm về các hoạt động của cơ quan ở Trường Kỹ Sư thuộc Đại Học Catholic University tại thủ đô Washington này, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã tiếp xúc với Tiến Sĩ Nguyễn Cường, Khoa Trưởng và cũng là người được Tổng Thống Bush bổ nhiệm vào Ban Giám Đốc của Vietnam Education Foundation trong năm ngoái. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn Tiến Sĩ Nguyễn Cường do Trần Nam trong Ban Việt Ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thực hiện:

Kính chào Tiến sĩ Nguyễn Cường, thưa ông, Vietnam Education Foundation là một cơ quan hoạt động như thế nào?

Vietnam Education Education Foundation hay là Quỹ Giáo Dục Việt Nam là một cơ quan trực thuộc Liên Bang Hoa Kỳ, hoạt động độc lập với ngân quỹ là 6 triệu đô la một năm. Cơ quan này được thành lập vào năm 2002 với mục đích là củng cố và tăng cường những hoạt động khoa học, kỹ thuật, và y tế của Việt Nam thông qua việc trao đổi về giáo dục và hợp tác về khoa học và kỹ thuật giữa 2 quốc gia.

Với tư cách là một thành viên trong Ban Giám Đốc của Quỹ Giáo Dục Việt Nam, chắc ông đã có dịp tiếp xúc với các giới chức hữu trách tại Việt Nam để thảo luận về những vấn đề liên hệ?

Thưa ông, trong năm 2004 vừa qua tôi có về Hà Nội để họp với một số các giới chức cao cấp trong chính quyền Việt Nam và có dịp để lo liệu việc tuyển chọn các em đi du học tại Hoa Kỳ.

Một trong những mục đích của Vietnam Education Foundation là giúp đỡ các em ưu tú ở Việt Nam để các em có cơ hội sang học cao học tại Hoa Kỳ.

Xin ông cho biết qua về phương cách tuyển chọn sinh viên cho chương trình này?

Và cái vấn đề tuyển chọn thì tôi nghĩ rất là hữu hiệu và công bằng. Trước tiên chúng tôi cho các đơn qua Website www.vef.gov. Tôi xin nhắc lại www.vef.gov.

Các em có thể nạp đơn qua cái Website này.

Xin ông cho biết thêm về phương cách tuyển chọn, và kết quả của việc tuyển chọn này trong thời gian qua như thế nào?

Theo kinh nghiệm thì tôi thấy trong số 1000 người nạp đơn trong 3 năm vừa qua, chúng tôi đã dùng những điểm giống như GRE hay là TOEFL của các em để loại ra một số.

Sau khi dùng những điểm trên chúng tôi chỉ còn lại khoảng từ 300 đến 400 em, và các em còn lại này phải trải qua một kỳ thi toán và khoa học, và sau kỳ thi toán và khoa học này thì chỉ còn lại 150 em hay là 100 em mà thôi. Các em còn lại này sẽ được các giáo sư được tuyển lựa từ Hàn Lâm Viện Khoa Học Hoa Kỳ, tức là National Academy of Science, từ Hoa Kỳ về Việt Nam để phỏng vấn các em. Sau cuộc phỏng vấn vừa kể các giáo sư này sẽ đưa đề nghị cho VEF để cuối cùng chỉ còn 50 em được tuyển chọn đi du học tại Hoa Kỳ. Bởi thế qua cách thức này tôi thấy sự tuyển chọn rất là hữu hiệu và công bằng , và vì vậy sau khi được tuyển chọn sang học tại Hoa Kỳ thì hiện tại họ đã thành công rất lớn lao ở các Đại Học Mỹ.

Thưa ông các hoạt động của Vietnam Education Foundation có bị chi phối bởi một trình giáo dục nào của chính phủ Việt Nam hay không?

Chúng tôi hoạt động hoàn toàn độc lập. Chúng tôi chỉ liên lạc với chính phủ Việt Nam khi chúng tôi sang Việt Nam để tuyển lựa các em.

Việt Nam là một nước nông nghiệp, lãnh vực khoa học và kỹ thuật có thể vẫn còn tương đối mới mẻ so với các nước tiên tiến khác, với số chuyên viên được đào tạo mỗi năm, tổ chức của ông có ưu tư nào về việc các em có cơ hội để làm việc trong các ngành mà em đã học tại Hoa Kỳ hay không?

Chúng tôi có sự ưu tư về cơ sở kỹ thuật và thương mại. Vấn đề ưu tư này là do sự suy nghĩ của chúng tôi cho rằng sau khi các em tốt nghiệp cao học và tiến thì các em phải về Việt Nam để phục vụ nhưng nếu mà Việt Nam bây giờ không có các cơ sở căn bản về kỹ thuật và thương mại thì rất là khó khăn cho các em khi trở về.
Trong hiện tại thì chúng tôi đang làm việc với một số cơ sở thương mại và giáo dục tại Việt Nam để có thể giúp Việt Nam trong việc nâng cao khả năng kỹ thuật và khoa học để khi các em trở về Việt Nam thì có nhiều cơ hội để phục vụ.

Tôi xin phép trở lại vấn đề tuyển chọn sinh viên. Ngoài các nguyên tắc tuyển chọn mà ông vừa trình bày, còn có những yếu tố nào khác trong việc quyết định thu nhận các em qua chương trình này?

Theo như tôi nói ở trên thì các em có thể nạp đơn, đầu tiên ở Website, và các em phải nộp tất các hồ sơ giấy tờ, và những hồ sơ giấy tờ đó thường là những cái điểm mà các em đã thi ở những kỳ thi quốc tế như là GRE hay là TOEFL như là những kỳ thi quốc tế mà tất cả các sinh viên trên thế giới đều phải thi để được nhận vào Đại Học. Các nguyên tắc tuyển chọn của chúng tôi thì cũng giống như nguyên tắc tuyển chọn để các em vào các đại học ở Hoa Kỳ.

Một trong những yếu tố quan trọng nhất để các em được nhận là các em phải được nhận vào một trường Đại Học ở Hoa Kỳ. Nếu các em không được nhận vào thì đó cũng là một yếu tố để các em đó có thể bị loại. Bởi vậy không phải tất cả những người nào cũng được thi bởi vì khi nạp đơn lần đầu tiên, qua các điểm GRE và TOEFL và việc được nhận vào Đại Học hay không thì một số các em đã bị loại ra. Theo tôi nói ở trên thì một ngàn người chỉ còn lại vài trăm em mà thôi, và vài trăm em đó là phải dự những kỳ thi toán và khoa học ở Việt Nam, và sau kết quả của kỳ thi đó chúng tôi tuyển chọn lại một số, và số còn lại chỉ là 100 em mà thôi. Và từ 100 em đó sẽ chỉ còn lại 50 em sau khi được phỏng vấn bởi các giáo sư từ Hàn Lâm Viện ở Mỹ về.

Trong thời gian qua có bao nhiêu em được thu nhận vào học tại các Đại Học Mỹ qua chương trình Quỹ Giáo Dục Việt Nam?

Trong 3 năm vừa qua, chúng tôi có 3 kỳ tuyển chọn . Một kỳ như vậy là 50 sinh viên được qua du học tại Hoa Kỳ. Các em qua đây thành công rất nhiều nhờ sự tuyển chọn rất hữu hiệu và rất chặt chẽ, bởi thế các em trong hiện tại rất thành công, và tôi nghĩ các em được tuyển chọn đó sẽ ra trường đúng ngày.

Trong khi học tại Hoa Kỳ, các sinh viên Việt Nam có gặp những khó khăn trở ngại nào vì những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa giữa 2 nước hay không?

Theo chúng tôi biết thì trong đợt đầu, hiện tại là từ 100 đến 120 em ở trên nước Mỹ. Nhờ sự tuyển chọn rất hữu hiệu và chặt chẽ cho nên khi qua đây vấn đề ngôn ngữ và văn hóa rất là giỏi bởi vì trước khi các em qua đây du học thì chúng tôi có 3 ngày để huấn luyện cho các em ở Hà Nội. Trong 3 ngày đó các giáo sư ở Hoa Kỳ về dạy các em về vấn đề ngôn ngữ, vấn đề văn hóa của Hoa Kỳ. Nhờ đó khi các em qua đây để chuẩn bị vào đi học ở các trường ở bên này thì các em thành công rất là nhiều.

Cám ơn ông đã dành cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cuộc phỏng vấn hôm nay.

Thưa quí thính giả vừa rồi là Tiến Sĩ Nguyễn Cường, thành viên trong Ban Giám Đốc của Quỹ Giáo Dục Việt Nam, một cơ quan do chính phủ Hoa Kỳ thành lập nhằm tăng cường các mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong các lãnh vực khoa học và kỹ thuật.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG