Đường dẫn truy cập

Quốc hội Trung Quốc chấp nhận cho cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân từ nhiệm


Quốc hội Trung Quốc đã chấp nhận cho cựu Chủ tịch Giang Trạch Dân từ nhiệm khỏi chức vụ chính thức của ông trong chính quyền nước này.

Trên 2300 đại diện dân cử trong quốc hội nhân dân Trung quốc hôm nay đã chấp thuận quyết định của ông Giang Trạch Dân từ bỏ chức vụ đứng đầu quân ủy hội Trung ương của nhà nước. Đây là một chức vụ nặng về nghi thức.

Nhà cựu lãnh đạo 78 tuổi này đã bắt đầu rút lui dần khỏi chính quyền từ năm 2002, khi ông trao quyền lãnh đạo đảng cộng sản Trung quốc lại cho ông Hồ Cẩm Đào.

Ông Hồ Cẩm Đào thừa kế chức Chủ tịch nước Trung quốc của ông Giang Trạch Dân năm 2003 và tháng 9 năm ngoái ông nhận lãnh chức vụ lãnh đạo Quân ủy hội Trung ương của đảng cộng sản, một chức vụ nắm giữ quyền lực thực sự của quân đội.

Ông Hồ Cẩm Đào, theo trông đợi, cũng sẽ được trao cho chức vụ đứng đâu quân ủy hội trung ương của nhà nước Trung Quốc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG