Đường dẫn truy cập

Ông Ðổng Kiến Hoa được bổ nhiệm làm thành viên Hội Đồng Cố Vấn Chính Trị Nhân Dân Trung Quốc


Hành Chánh Trưởng Quan Hồng Kông được bổ nhiệm làm thành viên của một Hội Đồng Cố Vấn cao cấp cho quốc hội Trung Quốc. Ông Đổng Kiến Hoa sẽ trở thành một trong số hơn 2000 thành viên trong Hội Đồng Cố Vấn Chính Trị Nhân Dân Trung Quốc trong khi vẫn giữ nguyên chức vụ cũ tại Hồng Kông.

Ông Đổng Kiến Hoa phải đối diện với áp lực ngày càng gia tăng của phe đối lập tại Hồng Kông, với lời yêu cầu ông từ chức vì đã cưỡng lại những đòi hỏi cải tổ dân chủ.

Trong năm 2003, hơn 500 ngàn người đã biểu tình phản đối việc kỷ niệm ngày Hồng Kông được trả lại cho Trung Quốc. Trung Quốc đã bổ nhiệm ông Đổng Kiến Hoa đứng đầu ngành hành pháp Hồng Kông sau khi thuộc địa cũ của Anh này được trả về cho Trung Quốc năm 1997.

Ông Đổng Kiến Hoa đã thắng cử nhiệm kỳ nhì của ông hồi năm 2002.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG