Đường dẫn truy cập

Thái Lan thành lập một trung đoàn đặc biệt để chấm dứt bạo động tại miền Nam


N?i các Thái Lan dã ch?p thu?n cho quân d?i thành l?p m?t trung doàn d?c bi?t d? ch?m d?t tình tr?ng xáo tr?n ngày càng gia tang t?i các t?nh mi?n Nam mà da s? dân theo H?i Giáo.

Các gi?i ch?c nói r?ng Trung doàn này s? d?n trú t?i các t?nh Narathiwat, Pattani, và Yala, là nh?ng noi x?y ra nhi?u cu?c b?o d?ng khi?n hon 500 ngu?i thi?t m?ng t? nam ngoái t?i nay.

Tin cho hay, B? ch? huy c?a Trung doàn m?i này ch?c s? du?c d?t t?i Pattani.

Th? Tu?ng Thaksin Shinawatra nói r?ng m?t ph?n trong nh?ng trách v? c?a Trung doàn này là phát tri?n quan h? v?i nhân dân các t?nh mi?n Nam, trong dó có c? vi?c th?c hi?n nh?ng d? án phát tri?n cung nhu các ho?t d?ng dân v?n.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG