Đường dẫn truy cập

Cuộc điều tra và thu hồi thi hài các nạn nhân chuyến bay Kam Air vẫn tiếp diễn


L?c lu?ng qu?c t? do Nato lãnh d?o t?i Afghanistan dang chu?n b? thi?t l?p m?t bãi dáp cho tr?c thang ? g?n d?a di?m chi?c phi co c?a m?t hãng hàng không Afghanistan b? r?t trong tu?n r?i làm thi?t m?ng 104 ngu?i trên máy bay.

M?t phát ngôn viên c?a Nato t?i Kabul hôm nay nói v?i các phóng viên báo chí r?ng m?c dích vi?c xây bãi dáp này là d? giúp cho cu?c di?u tra, và vi?c thu h?i thi hài các n?n nhân, du?c nhanh chóng hon t?i hi?n tru?ng n?m trên cao d? g?n 3000 mét trên m?t ng?n núi g?n th? dô Kabul.

Th?i ti?t x?u dã c?n tr? vi?c thu h?i thi th? các n?n nhân và xác chi?c máy bay.

Chi?c Boeing 737 c?a hãng hàng không Afghanistan, Kam Air, dã bi?n m?t trên màn hình radar khi bay d?n g?n phi tru?ng Kabul hôm th? nam tu?n tru?c trong m?t tr?n bão tuy?t.

Hãng thông t?n Pháp cho bi?t Liên hi?p qu?c dã c?m không cho m?t chi?c Boeing 737 khác, thuê c?a hãng Kam Air, c?t cánh.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG