Đường dẫn truy cập

Ông Hassan Rowhani: Iran muốn giải quyết những bất đồng với Hoa Kỳ


Ngu?i d?ng d?u H?i d?ng an ninh t?i cao Iran, ông Hassan Rowhani, cho bi?t Teheran mu?n gi?i quy?t nh?ng b?t d?ng v?i Washington và nói r?ng m?t cu?c t?n công quân s? c?a Hoa k? s? không phá h?y h?t du?c các co s? h?t nhân c?a Iran.

Ông Hassan Rowhani, cung là m?t thuong thuy?t gia h?t nhân c?a Iran, dã dua ra nh?n d?nh v?a k? trên chuong trình truy?n hình nhà nu?c hôm nay.

Ông nói r?ng Iran có th? di chuy?n các xu?ng h?t nhân vào du?i các ng?n núi và xúc ti?n chuong trình h?t nhân t?i d?a di?m mà ch?ng có bom hay phi d?n nào có th? tác h?i du?c.

Ông cho bi?t Iran không mu?n t?o ra tình tr?ng cang th?ng v?i Hoa k?, nhung Washington dang ngan ch?n t?t c? các n? l?c d? gi?i quy?t m?i b?t d?ng.

Ngo?i tru?ng Hoa k? Condoleezza Rice tu?n tru?c tuyên b? r?ng gi?i pháp t?n công quân s? nh?m vào Iran không n?m trong chuong trình hành d?ng c?a chính ph? Washington vào lúc này.

Hoa k? t? cáo Iran dang bí m?t phát tri?n vu khí h?t nhân. Iran bác b? cáo bu?c này.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG