Đường dẫn truy cập

Phiên tòa xét xử một tài xế xe vận tải gây ra cái chết cho 19 người di dân


M?t b?i th?m doàn dang du?c ch?n t?i thành ph? Houston, ti?u bang Texas hôm nay d? xét x? m?t tài x? v?n t?i b? t? cáo gây cái ch?t c?a 19 ngu?i di dân b?t h?p pháp trong m?t v? buôn l?u ngu?i b? th?t b?i.

Các công t? viên nói r?ng ông Tyrone Williams dã du?c thuê d? ch? hon 70 ngu?i di dân t? mi?n Nam ti?u bang Texas g?n biên gi?i Mehico d? di Houston vào tháng 5 nam 2003, nhung dã r?i b? chi?c xe t?i c?a ông ta sau khi m?t s? ngu?i di dân b? ch?t vì nhi?t d? trong xe quá nóng.

Phiên toà này dã b? hoãn l?i nhi?u l?n vì nh?ng tranh ch?p pháp lý gi?a th?m phán và các công t? viên. Cu?c tranh ch?p xoay quanh m?t dòi h?i c?a các lu?t su bên b?, mu?n các công t? viên ph?i gi?i thích lý do t?i sao ông William l?i là b? can duy nh?t có th? b? k?t án t? hình trong s? 14 ngu?i dính líu vào v? buôn ngu?i này.

Lu?t su c?a tài x? Williams nói r?ng chính ph? mu?n k?t án t? hình ông Williams vì ông là ngu?i da den.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG