Đường dẫn truy cập

Tiger Airways được quyền đáp xuống Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh


M?t hãng máy bay giá r? c?a Singapore, Tiger Airways, dã giành du?c quy?n dáp xu?ng hai thành ph? Hà N?i và H? Chí Minh c?a Vi?t Nam.

Tu?ng thu?t hôm th? sáu c?a hãng thông t?n tài chánh Dow Jones cho hay Tiger Airways, công ty con c?a Singapore Airlines, s? bán vé v?i giá r? hon 80% so v?i giá c?a công ty m?. Vì hi?n gi? Tiger Airways ch? bay t?i các d?a di?m ? Thái lan cho nên vi?c giành du?c quy?n th?c hi?n các chuy?n bay t?i Vi?t Nam s? giúp công ty này gi?m b?t nh?ng r?i ro.

Các viên ch?c c?a công ty cho bi?t h?i g?n dây s? khách d?n thành ph? ngh? mát Pukhet c?a Thái lan dã sút gi?m dáng k? vì tác d?ng c?a thiên tai sóng th?n hôm 26 tháng 12 v?a qua.

Phái viên Dow Jones trích l?i T?ng giám d?c Tiger Airways, ông Tony Davis nói r?ng tuy?n bay t?i Vi?t Nam dánh d?u ph?n d?u c?a giai do?n hai c?a công ty ông nh?m n?i r?ng m?ng lu?i ho?t d?ng t?i các nu?c trong vùng Ðông Nam Á, và trong nay mai, công ty này s? loan báo ngày th?c hi?n chuy?n bay d?u tiên t?i Vi?t Nam.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG