Đường dẫn truy cập

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Condoleezza Rice sẽ hội đàm với Thủ tướng Đức


Ngo?i tru?ng Hoa k? Condoleeza Rice s? h?i dàm v?i Th? tu?ng Ð?c Gerhard Schroeder t?i Berlin hôm nay.

Vai trò c?a nu?c Ð?c trong vi?c hu?n luy?n binh si Iraq và tình hình t?i Iraq h?u nhu có ph?n ch?c s? là uu tiên cao trong các d? tài du?c dua ra th?o lu?n.

Tru?c dó trong ngày, khi lên ti?ng tru?c gi?i truy?n thông t?i London sau cu?c h?p v?i Ngo?i tru?ng Anh Jack Straw. Bà Rice tìm cách gi?m b?t s? lo ng?i c?a các nu?c Âu châu, nói r?ng vi?c Hoa k? s? t?n công Iran vì chuong trình h?t nhân c?a nu?c này không n?m trong chuong trình c?a nu?c M? trong lúc này.

Bà Rice c?nh cáo Iran ch? có s? d?ng chuong trình h?t nhân trong m?c dích dân s? d? che d?u vi?c phát tri?n vu khí h?t nhân c?a h?.

Bà nói r?ng Iran nên n?m l?y co h?i d? gi?i quy?t m?i b?t d?ng v? h?t nhân m?t cách ôn hòa nhu các nhà lãnh d?o Âu châu dã d? ngh? và tuân th? các qui d?nh qu?c t?.

Bà Rice hi?n dang công du Âu Châu và Trung Ðông 8 ngày. Và bà s?p lên lên du?ng sang Ð?c d? g?p Th? tu?ng Schroeder.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG