Đường dẫn truy cập

Tổng Thống lâm thời Iraq kêu gọi các đảng phái tham gia tiến trình thành lập chính phủ


T?ng Th?ng lâm th?i Iraq, Ghazi al-Yawar dã kêu g?i t?t c? các d?ng phái, ngo?i tr? nh?ng t? ch?c ch? truong b?o d?ng, tham gia ti?n trình thành l?p chính ph? k? ti?p c?a Iraq sau cu?c b?u c? l?ch s? hôm Ch? Nh?t v?a qua.

Hôm nay, ông al-Yawar, là m?t tín d? H?i Giáo Sunni g?c ? R?p, nói r?ng, ngay c? nh?ng d?ng phái c?a ngu?i H?i Giáo Sunni dã t?ng kêu g?i t?y chay cu?c b?u c? v?a qua cung nên tham gia.

Trong m?t thông di?p tuong t? ngày hôm nay, Th? Tu?ng lâm th?i c?a Iraq, ông Iyad Allawi, dã kêu g?i nhân dân Iraq doàn k?t sau cu?c b?u c? ngày Ch? Nh?t mà ông g?i là m?t dòn n?ng d?i v?i các ph?n t? n?i d?y.

Các viên ch?c ph? trách b?u c? t?i Iraq nói r?ng h? dã hoàn t?t m?t cu?c ki?m phi?u so kh?i sau cu?c b?u c? hôm Ch? Nh?t v?a qua và s? chuy?n k?t qu? này v? th? dô Baghdad.

Các viên ch?c v?a k? cho hay, ?y Ban B?u C? có th? s? b?t d?u công b? k?t qu? t?ng ph?n ngay ngày hôm nay, nhung nh?ng k?t qu? cu?i cùng và vi?c nêu danh 275 thành viên trúng c? vào qu?c h?i lâm th?i c?a Iraq có th? ph?i m?t t?i 10 ngày.

Cung trong ngày hôm nay, nhà ch?c trách Iraq dã n?i l?ng nh?ng h?n ch? và cho m? c?a l?i biên gi?i b? dóng trong th?i gian b?u c? d? ngan ng?a b?o d?ng x?y ra.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG