Đường dẫn truy cập

Các nhân vật bất đồng chính kiến Trung Quốc lập một tổ chức vinh danh ông Triệu Tử Dương


M?t nhóm các nhân v?t b?t d?ng chính ki?n Trung qu?c dã thành l?p m?t t? ch?c d? vinh danh c?u lãnh t? d?ng c?ng s?n Tri?u T? Duong.

Theo m?t thông cáo dua ra hôm nay thì ?y ban vinh danh ông Tri?u t? Duong du?c thành l?p d? ph?n d?i vi?c nhà c?m quy?n Trung qu?c dã t? ch?c tang l? c?a ông Tri?u t? Duong m?t cách so sài và dã xúc ph?m d?n nh?ng ngu?i d?n bày t? lòng tôn kính d?i v?i v? lãnh t? b? khai tr? này.

Các nhân v?t b?t d?ng chính ki?n cho bi?t h? d? trù thu th?p nh?ng bài di?n van và nh?ng bài vi?t c?a ông Tri?u t? Duong, thi?t l?p m?t thu vi?n và vi?n b?o tàng và m? m?t trang web l?y tên ông, và t? ch?c toàn qu?c d? tang cho ông m?t ngày vào ngày mùng 4 tháng Tu, là ngày, theo truy?n th?ng, ngu?i dân Trung qu?c vinh danh nh?ng ngu?i quá c?.

Ông Tri?u T? Duong t? tr?n hôm 17 tháng Giêng v?a qua. hu?ng th? 85 tu?i. Ông dã b? qu?n thúc t?i gia trong 15 nam sau khi b? thanh tr?ng vì dã ch?ng l?i v? dàn áp nh?ng ngu?i bi?u tình dòi dân ch? t?i qu?ng tru?ng Thiên An Môn ? B?c kinh nam 1989.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG