Đường dẫn truy cập

Giải quần vợt Úc Châu Mở Rộng


Serena Williams c?a M? dã dánh b?i tay v?t d?ng huong dang gi? ngôi v? s? 1 th? gi?i là Lindsay Davenport d? chi?m ch?c vô d?ch don n? c?a gi?i qu?n v?t Úc Châu M? R?ng hôm th? B?y v?a r?i.

Sau khi thua ván d?u 2-6, Serena qu?t kh?i th?ng ván th? nhì 6-3 và ván th? ba 6-0. Chi?n th?ng giúp Serena chi?m du?c m?t cúp grand slam d?u tiên sau 18 tháng , và là cúp grand slam th? b?y t? ngày tr? thành tay v?t nhà ngh?.

Ðây cung là ch?c vô d?ch Úc Châu th? nhì c?a Serena, l?n d?u là nam 2003, và cô v?ng m?t nam 2004 vì b? ch?n thuong. Davenport dã chi?m ch?c này nam 2000. Sau chi?n th?ng, Serena Williams t? ý vui su?ng du?c vu?t lên gi? ngôi v? s? 2 trên th? gi?i và cho r?ng chi?m gi?i Úc Châu M? R?ng là m?t thành qu? dáng k? d?i v?i cô.

Qua Ch? Nh?t, Marat Safin c?a Nga dã bình tinh tru?c nh?ng ?ng h? n?ng nhi?t c?a khán gi? Úc dành cho tay v?t nhà Lleyton Hewitt d? chi?m ch?c vô d?ch bên phía nam sau khi th?ng Hewitt trong 4 ván 1-6, 6-3, 6-4 và 6-4.

Safin vào chung k?t gi?i này 3 l?n trong 4 nam g?n dây.Nam ngoái, anh thua Roger Federer c?a Th?y S? ? chung k?t, và nam 2002 thua Thomas Johannson c?a Th?y Ði?n. Hewitt du?c khán gi? nhà ?ng h? nhi?t li?t vì anh là tay v?t d?u tiên c?a Úc du?c vào chung k?t gi?i này k? t? nam 1976.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG