Đường dẫn truy cập

Martina Hingis quay trở lại tranh tài


M?t tin qu?n v?t khác dáng chú ý là tay v?t n? Martina Hingis c?a Th?y S?, ngu?i t?ng do?t 5 gi?i grand slam, tu?n này quay tr? l?i các cu?c tranh tài khi tham d? m?t gi?i t?i Thái Lan.

L?n cu?i cùng Hingis tranh tài là tháng 10 nam 2002. Sau dó cô ph?i ngh? hon 2 nam d? du?ng thuong noi m?t cá chân. Hingis s? g?p Marlene Weingarter c?a Ð?c ? vòng d?u vào ngày mai, th? Ba.

Hingis cho hay cô c?n th?y nh? nh?ng cu?c tranh tài khi ch?ng ki?n s? ki?n các tay v?t Nga dang thay nhau th?ng tr? b? môn này, nhung cô cung cho hay m?t trong nh?ng lý do khi?n cô ch?n Thái Lan d? thi dua là vì mu?n dành m?i ti?n thu?ng ki?m du?c ? dây cho công tác c?u tr? n?n nhân th?m h?a sóng th?n m?i dây.

XS
SM
MD
LG