Đường dẫn truy cập

Các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ sẽ trình bầy ý kiến chống đối bài diễn văn về tình trạng liên bang của tổng thống Bush


Các nhà lãnh d?o d?ng Dân ch? t?i Qu?c H?i Hoa K? s? trình b?y lý l? bác b? bài di?n van v? tình tr?ng liên bang c?a t?ng th?ng Bush, hai ngày tru?c khi ông Bush dích thân d?c bài di?n van dó.

Hôm nay t?i th? dô Wasington, lãnh t? d?ng dân ch? t?i thu?ng vi?n ông Harry Reid và lãnh t? d?ng dân ch? t?i h? vi?n, bà Nancy Pelosi s? trình b?y các ý ki?n ch?ng d?i bài di?n van theo d? ki?n s? du?c d?c ngày th? tu tru?c Qu?c h?i.

Theo d? trù, ông Reid s? h?i thúc t?ng th?ng d? ra m?t k? ho?ch c? th? cho Iraq, trong dó có sách lu?c rút quân nh?m dua binh si Hoa K? v? nu?c.

Bà Pelosi d? tính l?p l?i s? ch?ng d?i c?a d?ng dân ch? d?i v?i các k? ho?ch c?a t?ng th?ng v? chuong trình huu b?ng c?a chính ph? Hoa K?.

Ông Bush mu?n dành cho nhân viên tr? s? ch?n l?a du?c dùng m?t ph?n s? ti?n hi?n du?c dua vào qu? huu b?ng d? dua vào các tài kho?n d?u tu.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG