Đường dẫn truy cập

4 phần tử chủ chiến thiệt mạng trong cuộc giao tranh với lực lượng an ninh Kuwait


Các l?c lu?ng an ninh c?a Kuwait dã xông vào m?t noi ?n náu c?a nh?ng ph?n t? b? tình nghi là ch? chi?n, làm bùng ra m?t cu?c giao tranh gây thi?t m?ng cho 4 ph?n t? ch? chi?n và 1 thu?ng dân.

M?t phát ngôn viên b? n?i v? cho hay 3 nghi can và 3 c?nh sát viên b? thuong trong cu?c giao tranh t?i m?t khu dân cu g?n Kuwait City. Ngu?i phát ngôn này nói r?ng 3 ph?n t? ch? chi?n dã b? b?t, trong dó có m?t th? lãnh cao c?p là Amer Khalif al-Enezi.

Hôm qua, m?t c?nh sát viên Kuwait, m?t ph?n t? b? nghi là ch? chi?n và 1 ngu?i Bahrain dã b? thi?t m?ng trong m?t cu?c xung d?t tuong t? t?i m?t khu v?c g?n dó. Ðã x?y ra hai v? xung d?t riêng r? tru?c dây trong tháng này khi?n 2 nhân viên an ninh ngu?i Kuwait và 2 tay súng thi?t m?ng.

Kuwait là m?t d?ng minh l?n c?a Hoa K? dã t?ng chi?n d?u v?i các ph?n t? ch? chi?n h?i giáo.

Gi?i h?u trách Hoa K? và Kuwait dã công b? nh?ng l?i c?nh báo v? nh?ng v? t?n công có th? x?y ra nh?m vào các m?c tiêu tây phuong t?i ti?u vuong qu?c này.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG