Đường dẫn truy cập

Sri Lanka dự định bỏ bớt những lễ lạc ăn mừng ngày độc lập


Sri Lanka d? d?nh d?p b?t nh?ng l? l?c an m?ng ngày d?c l?p vào th? sáu t?i d? t? lòng tôn tr?ng hàng ch?c ngàn ngu?i thi?t m?ng vì thiên tai s?ng th?n trong tháng tru?c.

Các gi?i ch?c cho hay h? cung h?y b? bu?i l? bi?u duong l?c lu?ng quân d?i theo truy?n th?ng b?i vì nó có th? gây ph?n n? t? phía phi?n quân Mãnh H? Tamil. Phi?n quân t?ng tranh cãi v?i chính ph? v? vi?c phân ph?i vi?n tr? cho n?n nhân sóng th?n.

M?t ngu?i phát ngôn quân d?i nói r?ng ch? có b? binh tham gia vào cu?c di?n hành và s? không có vi?c trung b?y vu khí.

L? d?c l?p l?n th? 57 nam nay s? di?n ra mà không có s? de d?a vì phi?n quân Tamil dã d?p qua m?t bên cu?c d?u tranh dòi t? tr? d? d?i phó v?i thiên tai sóng th?n h?i tháng ch?p nam ngoái.M?t cu?c ngung b?n nam 2002 dã k?t thúc giao tranh gi?a hai bên. Nhung các cu?c hòa dàm dã b? dình l?i t? tháng tu nam 2003.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG