Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ yêu cầu Nhật ấn định thời gian để nhập khẩu lại thị bò của Mỹ


Hoa k? dã yêu c?u Nh?t b?n ?n d?nh th?i gian d? nh?p kh?u l?i th? bò c?a M?.

B? tru?ng nông nghi?p M?, ông Mike Johanns, hôm qua nói v?i d?i s? Nh?t Ryozo Kato r?ng Hoa k? s? làm vi?c su?t ngày dêm, n?u c?n d? gi?i quy?t v?n d? này.


Hòa k? v?n là nu?c d?ng d?u trong vi?c cung c?p th? bò cho Nh?t b?n cho t?i nam 2003, là lúc Nh?t ngung nh?p kh?u th? bò c?a M? sau khi ngu?i ta phát hi?n m?t tru?ng h?p b?nh bò d?i t?i m?t nông tr?i trong bang Washington ? mi?n tây b?c nu?c M?.

Lúc b?y gi? Nh?t là th? tru?ng l?n nh?t c?a ngành xu?t kh?u th? bò c?a M?.

Tháng 10 nam ngoái, Hoa k? và Nh?t d?t du?c m?t th?a hi?p khung v? vi?c Nh?t mua l?i th? bò c?a nh?ng con bò t? 20 tháng tu?i tr? xu?ng. Tuy nhiên Nh?t b?n lo ng?i v? vi?c không có m?t h? th?ng ki?m tra tu?i nh?ng con bò không bi?t ngày sinh.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG