Đường dẫn truy cập

Bill Gates tặng LHQ 10 triệu đôla để tài trợ cho chiến dịch xóa sạch bệnh bại liệt


Ch? t?ch công ty Microsoft, ông Bill Gates, dã t?ng cho Liên hi?p qu?c 10 tri?u dôla d? tài tr? cho m?t chi?n d?ch xóa s?ch b?nh b?i li?t, m?t m?i de d?a cho tr? con trên kh?p th? gi?i.

T? ch?c y t? th? gi?i, WHO và qu? nhi d?ng th? gi?i, UNICEF cho bi?t s? ti?n này s? giúp h? phát tri?n m?t lo?i thu?c ch?ng m?i ch?ng l?i m?t lo?i virút b?nh b?i li?t hi?n v?n gây tác h?i, nh?t là t?i Châu Phi.

Cá gi?i ch?c Liên hi?p qu?c nói r?ng h? hy v?ng xóa s?ch du?c b?nh b?i li?t trên kh?p th? gi?i vào cu?i nam nay. Lo?i thu?c ch?ng m?i s? du?c dem ra dùng tru?c tiên ? Ai c?p.

B?nh b?i li?t dã khi?n cho 350 ngàn tr? em tr? thành k? t?t nguy?n m?i nam, nam ngoaí có du?i 1200 ca b?nh b? li?t du?c báo cáo.

T? ch?c t? thi?n c?a ông Bill Gates có tên là Bill & Melinda Gates Foundation, tru?c dây dã t?ng 75 tri?u dôla d? giúp di?t tr? b?nh b?i li?t.

Hôm qua t? ch?c t? thi?n này loan báo t?ng s? ti?n 10 tri?u v?a k? thêm vào s? ti?n 75 tri?u tru?c dây, cho Liên minh toàn c?u v? thu?c ch?ng và ch?ng ng?a d? h? tr? cho chuong trình ch?ng ng?a t?i các qu?c gia dang phát tri?n.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG