Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Đức: Iran phải ngưng phát triển vũ khí hạt nhân


Th? tu?ng Ð?c Gerhard Schroeder hôm nay tuyên b? Iran ph?i nhanh chóng ngung phát tri?n vu khí h?t nhân, nhung ông d?t khoát lo?i b? vi?c s? d?ng vu l?c d? bu?c Iran tuân th? các yêu c?u c?a qu?c t?.

Lên ti?ng trong t?i di?n dàn kinh t? th? gi?i t?i Davos, Th?y si, hôm nay nhà lãnh d?o Ð?c nói r?ng khu v?c trung dông hi?n nay dã dang trong tình tr?ng d?u sôi l?a b?ng r?i và ông nói thêm r?ng b?t c? m?t cu?c xung d?t quân s? nào cung s? là l?a c?n cu?i cùng c?n ph?i có.

M?t s? nu?c, trong có Hoa k?, so r?ng Iran mu?n m? r?ng chuong trình tinh ch? Uranium, có th? s?n xu?t ch?t uranium d? ch? t?o vu khí. Nhung Iran nói r?ng h? ch? s?n xu?t nhiên li?u cho các lò nang lu?ng ch?y b?ng h?t nhân.

Hoa k? không lo?i b? dùng hành d?ng quân s? d? khu?t ph?c Iran.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG