Đường dẫn truy cập

Cử tri Palestine đi bầu trong cuộc bầu cử chính quyền thành phố đầu tiên


C? tri Palestine ? d?i Gaza hôm nay di b?u trong cu?c b?u c? chính quy?n thành ph? d?u tiên trong g?n 3 th?p niên.

Hàng v?n ngu?i dang b? phi?u ? 10 thành ph? thu?c d?ii Gaza, trong dó các ?ng viên c?a cánh Fatah duong quy?n tranh dua v?i d?i th? chính là nhóm ch? chi?n Hamas. Th?m quy?n Palestine t? ch?c các cu?c b?u c? chính ph? thành ph? theo t?ng giai do?n.

Giai do?n d?u di?n ra ? các khu v?c trong vùng Tây Ng?n h?i tháng tru?c. Và tháng tu t?i dây, l?i có thêm nh?ng cu?c b?u c? ? các ph?n d?t khác c?a Palestine.

Nh?ng cu?c b?u c? này nh?m ch?n ngu?i thay th? các viên th? tru?ng và nh?ng viên ch?c ho?c dã du?c quân d?i Israel b? nhi?m ho?c sau dó du?c Th?m quy?n Palestine b? nhi?m trong 30 nam qua.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG