Đường dẫn truy cập

Kỷ niệm 60 năm ngày trại Auschwitz được binh sĩ Sô Viết giải phóng


Các nhà lãnh d?o trên th? gi?i và nh?ng ngu?i còn s?ng sót sau nh?ng v? di?t ch?ng c?a Ð?c Qu?c Xã dang t? t?u t?i d?a di?m c?a tr?i t? th?n Auschwitz ? nam b? Ba Lan d? dánh d?u 60 nam ngày tr?i này du?c binh si Soviet gi?i phóng.

Ánh n?n ch?p ch?n và âm thanh tang tóc c?a m?t chuy?n xe l?a dánh d?u nh?ng giây phút kh?i d?u c?a bu?i l? t?i can tr?i ph? dày tuy?t, noi hon 1 tri?u ngu?i, ph?n l?n là ngu?i Do thái, thi?t m?ng.

Bu?i l? dua các T?ng Th?ng Ba Lan Aleksander Kwasniewski, Viladimir Putin c?a Nga, Jacques Chirac c?a Pháp , Moshe Katsav c?a Israel , Viktor Yushchenko c?a Ukraina d?n g?n nhau v?i m?t s? quan ch?c nu?c ngoài khác. Phó T?ng Th?ng Dick Cheney d?i di?n cho Hoa K? t?i bu?i l?.

Lên ti?ng tru?c m?t di?n dàn t?i Krakow tru?c bu?i l? ngày th? Nam, T?ng Th?ng Putin lên án di?u ông g?i là nh?ng hành d?ng liên t?c bài Do Thái và bài ngo?i trên toàn c?u, k? c? t?i Nga.

Nh?ng ngu?i còn s?ng sót c?a tr?i t? th?n này và nh?ng ngu?i t?i dây d? tu?ng nh? nói r?ng vì tinh th?n bài Do Thái trên toàn c?u, di?u quan tr?ng là ph?i d?y cho các th? h? tr? bi?t v? n?n di?t ch?ng c?a Ð?c Qu?c Xã.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG