Đường dẫn truy cập

LESSON #275: Hope against hope, Pin your hopes on, Live in hope of.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ mới có từ Hope đánh vần là H-O-P-E nghĩa là hy vọng. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is: “Hope Against Hope”, “Hope Against Hope”.

TEXT: (TRANG): Người Mỹ dùng “Hope Against Hope” khi muốn nói là họ hy vọng sẽ nhận được một cái gì mà họ không có lý do để hy vọng là điều đó sẽ thực sự xảy ra. Trong thí dụ sau đây chị Pauline cho biết tối hôm trước chị làm mất chiếc ví tay cùng với tiền bạc và giấy tờ quan trọng ở trong đó. Chị nói:

VOICE: (PAULINE): I have no idea where I lost it, in the restaurant where I took my sister, in the movie theater, or getting into the car. All I can do is hôpe against hope that someone will find it, see my name card inside and call me on the phone about it.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Tôi không biết là tôi đánh mất chiếc ví ở đâu, trong tiệm ăn nơi tôi đưa em gái tôi đến ăn, trong rạp chiếu bóng , hay trong khi tôi bước vào xe ôtô. Tôi chỉ có thể hy vọng một cách hão huyền là có người nào đó tìm thấy chiếc ví, trông thấy danh thiếp của tôi bên trong, và gọi điện thoại cho tôi biết.

Có một vài từ mới mà ta cần chú ý là: Lost là động từ To Loseở thì quá khứ. Lose đánh vần là L-O-S-E nghĩa là làm mất, và Name Card đánh vần là N-A-M-E và C-A-R-D là tấm danh thiếp. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I have no idea where I lost it, in the restaurant where I took my sister, in the movie theater, or getting into the car. All I can do is hope against hope that someone will find it, see my name card inside and call me on the phone about it.

TEXT: (TRANG): Chắc chị Pauline chỉ hy vọng hão huyền thôi bởi vì ít khi có người mang trả lại những gì chị đánh mất. Và bây giờ xin mời quý vị nghe thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “Pin Your Hopes On” , “Pin Your Hopes On”.

TEXT: (TRANG): “Pin Your Hopes On” nghĩa là đặt hy vọng vào một điều gì hay vào một người nào đó. Ta thấy có động từ To Pin đánh vần là P-I-N nghĩa là ghim vào hay gắn vào. Trong thí dụ sau đây chị Pauline nói về hy vọng của chị để xin vào một viện đại học nổi tiếng. Chị nói:

VOICE: (PAULINE): I’m really anxious to get into one of the best schools in America, but I have to pin my hopes on getting a scholarship because the tuition is so high that my family just can’t afford it unless I can get help.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Tôi rất khao khát được nhận vào một trong số các trường đại học tốt nhất của nước Mỹ, nhưng tôi phải đặt hy vọng vào việc dành được một học bổng, bởi vì tiền học phí quá cao, và gia đình tôi không trả nổi trừ phi tôi được giúp đỡ.

Những từ mới mà ta cần biết là: Anxious đánh vần là A-N-X-I-O-U-S nghĩa là lo âu hay khao khát, Scholarship đánh vần là S-C-H-O-L-A-R-S-H-I-P nghĩa là học bổng, và To Afford đánh vần là A-F-F-O-R-D nghĩa là có đủ khả năng để làm một điều gì. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I’m really anxious to get into one of the best schools in America, but I have to pin my hopes on getting a scholarship because the tuition is so high that my family just can’t afford it unless I can get help.

TEXT: (TRANG): Chúng ta hãy chúc chị Pauline may mắn, và bây giờ mời quý vị nghe thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Live In Hope Of”, “Live In Hope Of”.

TEXT: (TRANG): “Live In Hope Of” nghĩa là sống trong hy vọng. Ta có động từ To Live đánh vần là L-I-V-E nghĩa là sống. Khi người ta sống trong hy vọng, người ta thường mong mỏi là một điều gì đó tốt đẹp hơn sẽ xảy đến cho họ. Trong thí dụ sau đây, một bà không hài lòng với công việc bà đang làm nhưng vẫn chưa kiếm được việc gì khác khá hơn. Bà nói:

VOICE: ( PAULINE): My job is hard work, boring and doesn’t pay very much. However, I live in hope of finding work I really like so I’ll keep looking until I find it.

TEXT: (TRANG): Bà này nói: Công việc của tôi rất nặng nhọc, buồn chán và không trả nhiều tiền. Tuy nhiên, tôi sống trong hy vọng là sẽ tìm được một việc mà tôi thực sự yêu thích. Vì thế tôi tiếp tục tìm tòi cho đến khi tôi kiếm được một công việc như vậy.

Một vài từ mới mà ta cần biết là Hard đánh vần là H-A-R-D nghĩa là khó khăn, cực nhọc, và Boring đánh vần là B-O-R-I-N-G nghĩa là buồn chán. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): My job is hard work, boring and doesn’t pay very much. However, I live in the hope of finding work I really like so I’ll keep looking until I find it.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Hope Against Hope nghĩa là hy vọng hão huyền, hai là Pin Your Hopes On nghĩa là đặt hy vọng vào một điều gì, và ba là Live In Hope Of nghĩa là sống trong hy vọng. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG