Đường dẫn truy cập

LESSON #246: As different as night and day, Dead of night, Night owl.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước, chúng tôi có nói đến 3 thành ngữ có từ Day, nghĩa là ngày. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cùng quý vị 3 thành ngữ có từ trái ngược lại với từ Day, là Night, đánh vần là N-I-G-H-T , nghĩa là đêm. Anh bạn Don Benson xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON): The first idiom is “As Different As Night And Day”, “As Different As Night And Day”.

TEXT: (TRANG): “As Different As Night And Day” có một từ mới là Different, D-I-F-F-E-R-E-N-T nghĩa là khác biệt, và thành ngữ này có nghĩa là khác nhau như ngày và đêm. Trong thí dụ sau đây, anh bạn chúng ta xin nói về các anh chị em trong gia đình anh.

VOICE: (DON): It’s hard to believe my brother and sister have the same mother and father. They’re as different as night and day. She has blond hair and blue eyes. He has brown eyes and black hair. And me, I don’t look much like either of them.

TEXT: (TRANG): Anh bạn nói: Thật khó mà tin rằng anh tôi và chị tôi có cùng cha cùng mẹ. Hai người trông khác nhau như ngày và đêm vậy. Chị tôi có tóc vàng và mắt xanh, và anh tôi thì có mắt nâu và tóc đen. Còn tôi thì lại trông không giống ai cả trong hai người này.

Những từ mới mà ta cần biết là: Hard đánh vần là H-A-R-D nghĩa là khó khăn, và Blond B-L-O-N-D nghĩa là vàng (khi nói đến tóc vàng). Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): It’s hard to believe my brother and sister have the same mother and father. They’re as different as night and day. She has blond hair and blue yes. He has brown eyes and black hair. And me, I don’t look much like either of them.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE : (DON): The second idiom is “Dead Of Night” , “Dead Of Night”.

TEXT: (TRANG): Dead Of Night có nghĩa là ngay giữa đêm khi mọi vật trông có vẻ lạnh lẽo và chết chóc. Trong thí dụ sau đây, anh bạn chúng ta xin nói về ngôi nhà cổ mà anh đang ở.

VOICE: (DON): Sometimes it feels scary when I wake up in the dead of night and hear strange noises downstairs, creaks and groans. I’m pretty sure it’s nothing but the old house getting older around me, so I tell myself I don’t really believe in ghosts.

TEXT: (TRANG): Anh bạn nói: Đôi khi ngôi nhà trông có vẻ đáng sợ khi tôi thức dậy lúc nửa đêm và nghe thấy những tiếng động, tiếng cót két, và kẽo kẹt kỳ lạ ở dưới lầu. Tôi tin chắc rằng đây chỉ là tiếng động của ngôi nhà ngày càng trở nên cũ kỹ. Vì thế tôi tự nhủ là tôi thực sự không tin có ma.

Những từ mới đáng chú ý là: Scary S-C-A-R-Y nghĩa là đáng sợ, Creak đánh vần là C-R-E-A-K nghĩa là tiếng cót két, và Groan G-R-O-A-N nghĩa là tiếng rên rỉ, hay kẽo kẹt, và Ghost đánh vần là G-H-O-S-T nghĩa là con ma. Bây giờ mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Sometimes it feels scary when I wake up in the dead of night and hear strange noises downstairs, creaks and groans. I’m pretty sure it’s nothing but the old house getting older around me, so I tell myself I don’t really believe in ghosts.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE : (DON): The third idiom is “Night Owl”, “Night Owl”.

TEXT: (TRANG): Night Owl có một từ mới là Owl đánh vần là O-W-L nghĩa là con chim cú, một loài chim chuyên sống về đêm. Vì thế người Mỹ dùng Night Owl để chỉ một người thích thức khuya để làm việc vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây.

VOICE : (DON): Yes, I’m a regular night owl. So if you want to talk business with me, the best time to phone is from 10 at night until two in the morning. That’s really the time when I’m wide awake and ready to work. Yes sir, I’m a real night owl.

TEXT: (TRANG): Anh bạn nói: Thật vậy, tôi là một con cú đêm thường trực. Vì thế nếu bạn muốn nói chuyện làm ăn buôn bán với tôi, thì giờ tốt nhất để điện thoại cho tôi là từ 10 giờ đêm tới 2 giờ sáng. Đó thực sự là giờ tôi tỉnh ngủ và sẵn sàng làm việc. Đúng thế bạn ạ, tôi thực sự là một người sống về đêm.

Những từ mới mà ta cần biết là: Regular đánh vần là R-E-G-U-L-A-R nghĩa là thường xuyên hay đều đặn, và Awake đánh vần là A-W-A-K-E nghĩa là thức dậy hay là tỉnh ngủ. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE : (DON): Yes, I’m a regular night owl. So if you want to talk business with me, the best time to phone is from 10 at night until two in the morning. That’s really the time when I’m wide awake and ready to work. Yes sir, I’m a real night owl.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là As Different As Night And Day nghĩa là khác nhau như ngày và đêm, hai là Dead Of Night nghĩa là giữa đêm khuya, và ba là Night Owl nghĩa là người sống về đêm. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG