Đường dẫn truy cập

LESSON #230: From the ground up, To suit down to the ground, To get in on the ground floor.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có từ GROUND, đánh vần là G-R-O-U-N-D nghĩa là mặt đất. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON): The first idiom is “From The Ground Up” , “ From The Ground Up”.

TEXT: (TRANG): From the Ground Up, nghĩa đen là từ mặt đất trở lên, và nghĩa bóng là ngay từ lúc đầu, giống như khi người ta xây một cái nhà, người ta phải bắt đầu xây từ nền nhà trở lên. Trong thí dụ sau đây anh bạn chúng ta sẽ nói về ông Ray Kroc, một người buôn bán nhỏ, nhưng về sau đã thay đổi cách ăn uống của toàn thế giới.

VOICE: (DON): Mr. Kroc started FROM THE GROUND UP with a little hamburger shop for people who want food fast. Then he had an idea: lease his fast food idea out to others. The result was thousands of McDonald’s restaurants selling fast food around the globe.”

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Ông Kroc bắt đầu sự nghiệp của ông với một tiệm ăn nhỏ bán bánh mì kẹp thịt bò băm nướng cho những người thích có thức ăn nhanh. Sau đó ông có một ý kiến là cho người khác thuê lại cái ý kiến mở tiệm ăn như vậy. Kết quả là ngày nay có hàng ngàn tiệm ăn McDonald’s bán thức ăn sẵn trên khắp thế giới.

Có vài từ mới mà ta cần biết là : Hamburger đánh vần là H-A-M-B-U-R-G-E-R nghĩa là thịt bò băm nướng , To Lease L-E-A-S-E nghĩa là cho thuê theo hợp đồng , và Globe đánh vần là G-L-O-B-E nghĩa là địa cầu hay thế giới. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (DON): Mr. Kroc started FROM THE GROUND UP with a little hamburger shop for people who want food fast. Then he had an idea: lease his fast food idea out to others. The result was thousands of McDonald’s restaurants selling fast food around the globe.”

TEXT: (TRANG): Tuy không phải ai cũng thích những món ăn của tiệm ăn McDonald’s nhưng tiệm ăn này được rất nhiều người ưa chuôïng và chắc sẽ sống còn trong một thơì gian khá dài. Và tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (DON): The second idiom is“To Suit Down To The Ground”, “ To Suit Down To The Ground”.

TEXT: (TRANG): To Suit DownTo The Ground có một từ mới là To Suit S-U-I-T nghĩa là thích hợp, và thành ngữ này có nghĩa là hòan toàn thích hợp từ trên xuống dưới. Trong thí dụ sau đây, anh bạn chúng ta nói về trường hợp bố mẹ anh đã già và các con muốn thuyết phục hai cụ rằng đã đến lúc hai cụ nên dời từ ngôi nhà hai cụ đã sống trong 30 năm qua sang một căn hộ nhỏ hơn để đỡ công chăm sóc hơn. Tuy nhiên, hai cụ lại không nghĩ như vậy.

VOICE : (DON): Our problem is mom and dad are happy where they are. They like the neighborhood, the little garden and old shade trees. They know where everything is. It’s where they feel at home. They simply tell us the old place suits them down to the ground .

TEXT: (TRANG): Anh bạn nói: Vấn đề của chúng tôi là cha mẹ tôi rất hạnh phúc sống trong ngôi nhà hiện thời. Hai cụ thích hàng xóm láng giềng, thích ngôi vườn nhỏ và những cây cổ thụ đầy bóng mát. Hai cụ biết mọi thứ nằm ở chỗ nào, và cảm thấy rất thoải mái. Hai cụ nói với chúng tôi rằng ngôi nhà cũ này hòan tòan thích hợp với hai cụ.

Có vài từ mới đáng chú ý là: Neighborhood đánh vần là N-E-I-G-H-B-O-R-H-O-O-D nghĩa là hàng xóm láng giềng , và Shade S-H-A-D-E nghĩa là bóng mát. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. VOICE : ( DON): Our problem is mom and dad are happy where they are . They like the neighborhood, the little garden and old shade trees. They know where everything is. It’s where they feel at home. They simply tell us the old place suits them down to the ground .

TEXT: ( TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE : (DON): The third idiom is “To get in on the ground floor” , “ To get in on the ground floor”.

TEXT: (TRANG): To get in on the ground floor nghĩa đen là bước vào từng thứ nhất của một tòa nhà. Trong lãnh vực thương mại, nó có nghĩa là làm việc hay mua cổ phần cuả một công ty ngay từ lúc công ty mới thành lập, và vì thế được lợi thế hơn người khác. Ta hãy nghe câu chuyện sau đây về người anh họ của anh bạn chúng ta ngày xưa mua cổ phần trong một công ty mới , không ai biết đến , và bây giờ trở nên giàu có.

VOICE: (DON): Nobody had heard of Microsoft when it first put it stocks on sale. But my cousin heard someone say computers would change the world. So he decided to GET IN ON THE GROUND FLOOR and bought as much as he could afford . It ended up as the smartest thing he ever did.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Không ai nghe nói đến công ty Microsoft khi công ty này bán cổ phần chứng khoán lần đầu tiên. Tuy nhiên, anh họ tôi nghe có người nói rằng máy điện toán sẽ thay đổi cả thế giới. Vì thế anh ấy quyết định mua ngay từ đầu và mua càng nhiều cổ phần càng tốt. Hóa ra đó là điều khôn ngoan nhất mà anh làm từ trước tới nay.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Stock S-T-O-C-K nghĩa là cổ phần của một công ty , Computer đánh vần là C-O-M-P-U-T-E-R nghĩa là máy điện toán hay máy vi tính, và To Afford A-F-F-O-R-D nghĩa là có đủ sức hay đủ khả năng để làm một điều gì. Và bây giờ anh bạn chúng ta xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Nobody had heard of Microsoft when it first put it stocks on sale. But my cousin heard someone say computers would change the world. So he decided to GET IN ON THE GROUND FLOOR and bought as much as he could afford . It ended up as the smartest thing he ever did.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vùa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ hôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học đuợc 3 thành ngữ mới: Một là From the Ground Up nghĩa là từ lúc bắt đầu, hai là To Suit Down to The Ground nghĩa là thích hợp hòan toàn, và ba là To Get In On the Ground Floor nghĩa là khởi sự ngay từ đầu. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG