Đường dẫn truy cập

LESSON #19: Go south, Get cold feet, Cool your heels.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi xin đề cập đến một vài thành ngữ trong một cuốn sách nhan đề là “On the Edge” mà tác giả là bà Elizabeth Drew đã cho xuất bản hồi gần đây, trong đó bà Drew chỉ trích các chính sách của ông Clinton. Cuốn “On the edge”, xin tạm dịch là “Bên Bờ Vực”, dùng nhiều thành ngữ chính để chúng ta cùng cứu xét trong bài học hôm nay. Đó là Go South, Get Cold Feet, và Cool Your Heels.

Trong cuốn sách “On the Edge”, hay là “Bên Bờ Vực”, tác giả Elizabeth Drew đưa ra nhiều thí dụ cho thấy một số chính sách đã bị thi hành sai lạc trong 18 tháng đầu tại chức của Tổng thống Clinton. Tác giả chỉ trích ông Clinton là đã tìm cách thay đổi lập trường khi ông gặp khó khăn. Bà dùng thành ngữ Go South để tả hành động này. Và đó la thành ngữ thứ nhất trong bài học hôm nay. Go South gồm có động từ Go, đánh vần là G-O có nghĩa là đi, và South đánh vần là S-O-U-T-H có nghĩa là phía Nam. Phía Nam cũng là phía mà các con chim bay đến trong mùa đông để tránh thời tiết lạnh lẽo. Vì vậy, thành ngữ Go South dùng để chỉ việc thay đổi hướng đi để tránh một tình hình không tốt đẹp. Mời quý vị nghe một thí dụ sau đây về chiến dịch quảng cáo của một công ty:

AMERICAN VOICE: The ad campaign for our company has been running for six weeks now. But it’s not increasing sales and it's getting pretty expensive. So we’ve decided to go south and drop it. We’re asking another ad agency to design a new campaign for us.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Chiến dịch quảng cáo của công ty chúng tôi đã kéo dài 6 tuần lễ rồi, nhưng đã không tăng được số hàng bán ra mà còn lại còn khá tốn kém nữa. Vì thế chúng tôi quyết định đổi hướng đi và bỏ chương trình này. Chúng tôi đang yêu cầu một hãng khác soạn một chiến dịch quảng cáo mới cho chúng tôi.

Có một số từ mới mà chúng ta cần chú ý như sau: Ad đánh vần là A-D là chữ rút ngắn của từ Advertisement có nghĩa là quảng cáo; Campaign đánh vần là C-A-M-P-A-I-G-N, có nghĩa là một chiến dịch hay cuộc vận động; Sales, đánh vần là S-A-L-E-S, có nghĩa là hàng bán ra; Expensive, đánh vần là E-X-P-E-N-S-I-V-E, có nghĩa là đắt đỏ; Drop đánh vần là D-R-O-P nghĩa là đánh rơi hay hủy bỏ một cái gì, và Design đánh vần là D-E-S-I-G-N có nghĩa là vẽ kiều. Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh trong đó có thành ngữ Go South: AMERICAN VOICE: The ad campaign for our company has been running for six weeks now. But it’s not increasing sales and it's getting pretty expensive. So we’ve decided to go south and drop it. We’re asking another ad agency to design a new campaign for us.

TEXT: (TRANG): Cuốn sách “Bên Bờ Vực” cũng viết rằng Tổng thống Clinton đã hủy bỏ ý định thực thi một số chính sách của ông vì sợ nó không mang lại kết quả. Cuốn sách dùng thành ngữ Get Cold Feet để tả việc rút lại ý định lúc ban đầu. Và đó là thành ngữ thứ nhì trong bài học hôm nay. Get Cold Feet gồm có 2 chữ chính là Cold, đánh vần là C-O-L-D, nghĩa là lạnh; và Feet đánh vần là F-E-E-T nghĩa là đôi chân. Thành ngữ này xuất xứ từ chỗ binh sĩ khi chân bị tê cóng vì lạnh phải rút lui trên chiến trường.

Vì thế To Get Cold Feet có nghĩa là thụt lùi trước một ý kiến hay chương trình nào đó vì sợ hãi, thiếu tự tin, hay sợ không thành công. Ta hãy nghe thí dụ sau đây về một anh chàng muốn ngỏ lời cưới cô bạn gái tên Mary nhưng đến phút cuối lại bỏ ý định này vì thiếu tự tin:

AMERICAN VOICE: I took Mary out to dinner to ask her to marry me. But at the last minute I got cold feet. I asked myself “ Wait a minute! Is this the woman I want to spend the rest of my life with?" TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Tôi mời cô Mary đi ăn tối để định ngỏ hôn với cô ấy. Nhưng đến phút chót tôi đã bỏ ý định này. Tôi tự hỏi như sau: "Khoan đã! đây có phải là người phụ nữ mà tôi sống chung đến suốt đời hay không?”

Có vài từ mới mà chúng ta cần chú ý như sau: Dinner, đánh vần là D-I-N-N-E-R, là bữa cơm tối; Marry đánh vần là M-A-R-R-Y nghĩa là kết hôn; Minute, đánh vần là M-I-N-U-T-E, nghĩa là phút; và Life, đánh vần là L-I-F-E, nghĩa là đời sống. Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến thành ngữ To Get Cold Feet.

AMERICAN VOICE: I took Mary out to dinner to ask her to marry me. But at the last minute I got cold feet. I asked myself “ Wait a minute! Is this the woman I want to spend the rest of my life with?"

TEXT: (TRANG): Cuốn sách "On the Edge," hay là “Bên Bờ Vực,” viết rằng đôi khi những người cần nói chuyện với các viên chức cao cấp thường phải chờ đợi rất lâu mới được gặp mặt. Cuốn sách dùng thành ngữ To Cool Their Heels để tả cảnh phải chờ đợi đến mỏi gối mòn chân này. To Cool Their Heels là thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay. Nó gồm có chữ Cool, đánh vần là C-O-O-L, có nghĩa là làm nguội lạnh đi; và Heels, đánh vần là H-E-E-L-S, nghĩa là gót chân. Thường thường khi ta đi bộ hay chạy nhảy thì chân ta nóng lên, nhưng khi chúng ta phải ngồi một chỗ chờ đợi thì gót chân ta bị lạnh tê đi. To Cool Their Heels có nghĩa là chờ đợi đến lạnh chân, hay tiếng Việt mình còn gọi là chờ đến mỏi gối chồn chân vậy đó. Sau đây câu chuyện về một anh chàng phải giải thích với bà vợ tại sao anh ta đi làm về muộn như vậy.

AMERICAN VOICE: I had a bad day honey! The boss was mad for a different reason, but kept me cool my heels for two whole hours before calling me into his office to ask about the Jones’s file.

TEXT:(TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Cưng ơi! Hôm nay anh bị một ngày xấu quá. Ông chủ nổi giận vì một lý do gì khác nhưng bắt anh đứng chờ đến mỏi chân trong 2 tiếng đồng hồ trước khi ông ta gọi anh vào văn phòng để hỏi về hồ sơ của ông Jones.

Chắc quý vị đã biết chữ Honey tức là mật ong và cũng là chữ thân mật để vợ hay chồng gọi nhau. Ngoài ra ta còn thấy chữ Boss, đánh vần là B-O-S-S, nghĩa là chủ nhân hay ông xếp; Mad, đánh vần là M-A-D, nghĩa là tức giận; Reason, đánh vần là R-E-A-S-O-N, là lý do; Office, đánh vần là O-F-F-I-C-E, nghĩa là văn phòng; và File, đánh vần là F-I-L-E, nghĩa là hồ sơ. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh trong đó có thành ngữ Cool My Heels:

AMERICAN VOICE: I had a bad day honey! The boss was mad for a different reason, but kept me cool my heels for two whole hours before calling me into his office to ask about the Jones’s file.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Cool Your Heels đã chấm dứt bài học số 19 trong chương trình English American Style. Như vậy là hôm nay chúng ta học được 3 thành ngữ mới. Một là Go South nghĩa là thay đổi hướng đi để tránh thất bại; hai là Get Cold Feet là bỏ ý định làm một việc gì vì sợ hãi; và ba là Cool Your Heels, tức là đợi đến mỏi gối chồn chân. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG