Đường dẫn truy cập

LESSON #208: Stick in the mud, Muddy the water.


Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 2 thành ngữ mới trong đó có từ Mud đánh vần là M-U-D nghĩa là bùn đất . Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE : (DON): The first idiom is “ Stick in the mud” , “ Stick in the mud”.

TEXT: ( TRANG): Stick in the mud có một từ mới là Stick đánh vần là S-T-I-C-K có nghĩa là cây gậy, và nghĩa đen của nó là một cây gậy mắc kẹt trong bùn. Nguời Mỹ dùng thành ngữ này để chỉ một nguời rất bảo thủ không bao giờ chịu thay đỗi ý kiến hay nếp sống của mình. Trong thí dụ thứ nhất sau đây một thanh niên nói về ông bác của anh ta di cư sang đất Mỹ để sinh sống.

VOICE: ( DON): My uncle’s got two joys in life: faith in God and working all day in his dry cleaning shop for his children’s future. He doesn’t care if you call him a stick in the mud. He knows what he’s doing.

TEXT: ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau : Ông bác tôi chỉ có 2 niềm vui trong đời : Một là niềm tin vào Thuợng đế và hai là làm việc suốt ngày trong tiệm giặt uỉ của ông ấy để bảo đảm tuơng lai cho con cái. Oâng ấy không phiền hà gì cả nếu nguời ta gọi ông ấy là thủ cựu. Oâng ấy biết rõ là ông ấy đang làm gì.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Joy đánh vần là J-O-Y nghĩa là niềm vui, và Faith đánh vần là F-A-I-T-H có nghĩa là niềm tin. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): My uncle’s got two joys in life: faith in God and working all day in his dry cleaning shop for his children’s future. He doesn’t care if you call him a stick in the mud. He knows what he’s doing.

TEXT: (TRANG): Stick in the mud còn đuợc dùng để chỉ một nguời lạc hậu nhút nhát không muốn làm điều gì khác với cuộc sống thường ngày. Vấn đề tuổi tác không có liên quan gì đến lối sống của họ, như quý vị nghe trong thí dụ thứ hai sau đây.

VOICE: ( DON): The man next door looks young but he’s an old stick-in-the-mud in his outlook. He never goes out or has friends in. He just sits around in front of the TV, the great American sedative. TEX: ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Người đàn ông ở bên cạnh nhà trông trẻ tuổi nhưng ông ta có một nhãn quan hết sức già nua cổ hủ. Oâng ta không bao giờ đi chơi hay mời bạn đến nhà. Suốt ngày ông ta chỉ ngồi xem truyền hình , một phương pháp an thần rất hưũ hiệu của nứớc Mỹ.

Chỉ có một từ mới mà chắc quý vị cần biết là Sedative đánh vần là S-E-D-A-T-I-V-E nghĩa là thuốc an thần. Và bây giờ anh bạn chúng ta xin đọc lại thí dụ này. VOICE: ( DON): The man next door looks young but he’s an old stick-in-the-mud in his outlook. He never goes out or has friends in. He just sits around in front of the TV, the great American sedative. TEXT : ( TRANG): Đená đây xin mời quý vị nghe thành ngữ thứ hai.

VOICE: ( DON): The second idiom is “ Muddy the water”, “ Muddy the water”.

TEXT: ( TRANG): Muddy the water có một từ mới là Muddy đánh vần là M-U-D-D-Y nghĩa khuấy bùn lên cho nứớc bị vẩn đục. Vì thế ngừời Mỹ dùng Muddy the water để chỉ việc làm cho tình hình trở nên roiá loạn thêm bằng cách nêu lên những đề tài không liên hệ. Trong thí dụ sau đây motä người đàn ông bị buộc tội giết vợ. Viên luật sư biện hộ cho ông ta đã binh vực cho ông ta bằng cách nói xấu bà vợ là không chung thủy với chồng , là hay mè nheo mà lại còn tiêu xài hết tiền của ông ta nữa. Cuối cùng, công tố viên đứng dậy để nói chuyện với ban bồi thẩm như sau.

VOICE : ( DON):The defense is trying to muddy the water by painting the wife as bad. Whether she was good or bad is not the issue. The question here is did this man kill a fellow human being in cold blood!

TEXT: (TRANG): Công tố viên này nói: Luật sư bên bị đang tìm cách làm cho vấn đề trở nên mập mờ bằng cách nói xấu bà vợ. Bà ấy là người tốt hay xấu không phải là vấn đề. Vấn đề chính ở đây là liệu bị can có đã giết chết một người khác không gớm tay hay không. Những từ mới đáng chú ý là: Defense đánh vần là D-E-F-E-N-S-E có nghĩa là luật sư của bị cáo , To paint đánh vần là P-A-I-N-T nghĩa là sơn phết hay vẽ ra một hình ảnh , và cold blood nghĩa đen là máu lạnh, tức là không gớm tay. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE : ( DON):The defense is trying to muddy the water by painting the wife as bad. Whether she was good or bad is not the issue. The question here is did this man kill a fellow human being in cold blood!

TEXT: ( TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của chúng tôi. Như vậy là chúng ta vừa học được 2 thành ngữ mới. Một là Stick in the mud nghĩa là một con người thủ cựu. Hai là Muddy the water nghĩa là làm cho tình hình trở nên rối loạn. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG