Đường dẫn truy cập

LESSON # 207: Touch And Go, Hard And Fast, Fast And Loose.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới , mỗi thành ngữ gồm 2 từ traí nghĩa nhau, nhưng khi ghép laị với nhau thì lại tạo ra một nghĩa khác. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: ( DON): The first idiom is “ Touch and Go” , “ Touch and Go”.

TEXT: ( TRANG): Touch and Go gồm có từ Touch đánh vần là T-O-U-C-H nghĩa là chạm vào và Go đánh vần la øG-O nghĩa là đi hay rời xa ra. Ngừơi Mỹ ngày xưa dùng Touch and Go để chỉ tình trạng một chiếc tàu bị mắc cạn không biết sẽ bị kẹt vào bãi cát hay chạy thoát đi đuợc . Ngày nay nó đuợc dùng để chỉ một tình trạng khó khăn nguy hiểm , không biết sẽ thành công hay thất bại , như ta thấy trong thí dụ sau đây.

VOICE : ( DON): My wife and I had a tough time when we started our restaurant. In fact it was touch and go for two years. Several times we were ready to go bankrupt. But now we are making money.

TEXT: ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Nhà tôi và tôi đã trải qua một thời kỳ rất khó khăn khi chúng tôi mới mở tiệm ăn. Thật vậy, chúng tôi đã ở trong tình trạng nguy hiểm suốt hai năm. Nhiều lần chúng tôi suýt bị phá sản. Nhưng bây giờ thì chúng tôi làm ra tiền.

Chỉ có một từ mơiù đáng chú ý là Bankrupt đánh vần là B-A-N-K-R-U-P-T nghỉa là phá sản hay vỡ nợ. Và bây giờ xin mơiø quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE : ( DON): My wife and I had a tough time when we started our restaurant. In fact it was touch and go for two years. Several times we were ready to go bankrupt. But now we are making money.

TEXT: ( TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta xin đọc thành ngữ thứ hai.

VOICE: ( DON): The second idiom is “ Hard and fast”, “ Hard and fast”.

TEXT: ( TRANG): Nguời Mỹ dùng Hard and Fast để chỉ nhửng luật lệ cứng rắn chặt chẽ không thể thay đổi đuợc. Fast ở đây không có nghĩa là nhanh chóng mà có nghĩa là bị kẹt cứng ở một chỗ nào đó. Hard and Fast bắt đầu trở nên thông dụng vào khoảng năm 1850 để chỉ một chiếc tàu nằm tại bến tàu trên cạn để chờ sửa chữa, không thay đổi vị trí đuợc. Xin mơiø quý vị nghe thí dụ sau đây.

VOICE: ( DON): Sorry, we have a hard and fast rule in this shop. You can’t pay here with a personal check. We’ve had too many bad ones. So you have to pay cash or use a credit card

TEXT: ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau : Xin lỗi, chúng tôi có một luật lệ không thể thay đổi đuợc trong tiệm này. Đó là ông không thể trả tiền ở đây bằng ngân phiếu riêng đuợc. Chúng tôi đã gặp phải quá nhiều ngân phiếu không tiền bảo chứng . Vì thế ông phải trả tiền mặt hoặc dùng thẻ tín dụng.

Có vaì từ mới đáng chú ý là: Personal đánh vần là P-E-R-S-O-N-A-L có nghĩa là cá nhãn hay riêng , Cash đánh vần là C-A-S-H nghĩa là tiền mặt , và Credit đánh vần là C-R-E-D-I-T nghĩa là tín dụng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): Sorry, we have a hard and fast rule in this shop. You can’t pay here with a personal check. We’ve had too many bad ones. So you have to pay cash or use a credit card.

TEXT: ( TRANG): Chúng tôi xin chấm dứt bài học hôm nay với thành ngữ thứ ba.

VOICE : ( DON): The third idiom is “ Fast and loose”, “ Fast and Loose”.

TEXT: ( TRANG): Fast and loose chỉ có một từ mới là Loose đánh vần là L-O-O-S-E nghĩa là lỏng lẻo, hay là thiếu đạo đức. Vì thế Fast and Loose đựoc dùng để chỉ cách đoiá xử thiếu trách nhiệm đối vơiù một nguời nào đó như quý vị nghe trong thí dụ sau đây.

VOICE: ( DON): That man ought to be in jail ! He married this wealthy girl, then played fast and loose with her money. After he spent it he left her and now he’s marrying another rich woman.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Gã đàn ông đó đáng bị bỏ tù lắm. Oâng ta lập gia đình với một cô gái giàu có, rồi tiêu xài hết tiền của cô ấy. Sau khi tiêu tienà xong, ông ta bỏ cô ấy và giờ đây lại cuới một bà nhà giàu khác.

Chỉ có một từ mới đáng chú ý là Jail đánh vần là J-A-I-L nghĩa là nhà tù. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: ( DON): That man ought to be in jail ! He married this wealthy girl, then played fast and loose with her money. After he spent it he left her and now he’s marrying another rich woman.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học đuợc 3 thành ngữ mới . Một là Touch and Go nghĩa là một tình hình khó khăn nguy hiểm , hai là Hard and Fast nghĩa là cứng rắn không thể thay đổi đuợc, và ba là Fast and loose nghĩa là hành động một cách cẩu thả vô trách nhiệm. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG