Đường dẫn truy cập

LESSON # 206: Lay A Finger On, Twist Someone Around Your Little Finger, Put The Finger On Someone.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin tiếp tục đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Finger là ngón tay. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: ( DON): The first idiom is “ Lay a finger on someone”, “ Lay a finger on someone”.

TEXT: ( TRANG): “ Lay a finger on someone” nghĩa đen là đặt một ngón tay lên một người nào đó, và nghĩa bóng là hành hung một người nào. Ta thấy có từ To lay đánh vần là L-A-Y nghĩa là đặt một cái gì. Trong thí dụ sau đây,ta nghe thấy một ông bố giận dữ nói vói một học sinh vẫn thường bắt nạt con ông ở trường.

VOICE: ( DON): Don’t you dare lay a finger on my boy again! You’re four years older and six inches taller than he is. Next time pick on somebody your own size or I’ll go see the school principal about it.

TEXT: ( TRANG): Oâng bố này nói : Này cậu đừng cả gan đụng chạm đến con trai tôi nữa. Cậu lớn hơn nó 4 tuổi và cao hơn nó đến một tấc rưỡi. Lần tới đi chọc ghẹo người nào cùng cỡ với cậu , nếu không thì tôi phải đến nói chuyện với ông hiệu trưởng về vụ này.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Dare đánh vần là D-A-R-E có nghĩa là dám làm điều gì , To pick on đánh vần là P-I-C-K và O-N nghĩa là chọc ghẹo hay chế nhạo, và Principal đánh vần là P-R-I-N-C-I-P-A-L nghĩa là hiệu trưởng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): Don’t you dare lay a finger on my boy again! You’re four years older and six inches taller than he is. Next time pick on somebody your own size or I’ll go see the school principal about it.

TEXT: ( TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta xin đọc thành ngữ thứ hai.

VOICE : ( DON): The second idiom is “ Twist someone around your little finger”, “ Twist someone around your little finger”.

TEXT: (TRANG): “ Twist someone around your little finger “ nghĩa đen là xoắn tròn hay quay tròn một người nào trên ngón tay nhỏ bé của mình. Quý vị cũng có thể đoán được là câu này có ý nói là dễ dàng chỉ huy hay sai khiến một người nào mà nguoì đó không buồn phiền gì cả. Trường hợp này thường được áp dụng cho các phụ nữ giỏi điều khiển phái nam như quý vị nghe trong thí dụ sau đây.

VOICE: ( DON): You know, my brother Bill is a big husky guy and real stubborn. His wife Alice is small and weighs only 100 pounds. Still she can twist him around her little finger any time she needs to.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Này bạn biết không? anh Bill tôi là một người đàn ông to lớn và cứng cổ. Vợ anh là chị Alice thì nhỏ người và chỉ cân nặng có khoảng 40 kilo. Thế mà chị ấy vẫn có thể điều khiển anh ấy một cách dễ dàng mỗi khi cần. Những từ mới mà ta cần biết là: Husky đánh vần là H-U-S-K-Y nghĩa là to lớn, vạm vỡ , và Stubborn đánh vần là S-T-U-B-B-O-R-N nghĩa là ương ngạnh, cứng cổ. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: ( DON): You know, my brother Bill is a big husky guy and real stubborn. His wife Alice is small and weighs only 100 pounds. Still she can twist him around her little finger any time she needs to.

TEXT: (TRANG): Sau đây là thành ngữ thứ ba và cũng là thành ngữ cuối cùng trong bài học hôm nay.

VOICE: ( DON): The third idiom is “ Put the finger on someone”, “ Put the finger on someone”.

TEXT: (TRANG): Thoạt nghe “ Put the finger on someone”, chắc có nguoì cho ràng câu này cũng tương tự như thành ngữ đầu tiên là “ Lay a finger on someone”. Tuy nhiên, sự thật không phải vậy. “ Put the finger on someone” có nghĩa là vạch đúng người đã làm một điều gì sai quấy. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây , trong đó cảnh sát yêu cầu dân chúng trong một khu phố giúp đỡ họ.

VOICE : ( DON):You and your neighbors can really help us catch these drug dealers you want off your streets. Just call this number and give us the names. They’ll never know who put the finger on them.

TEXT: (TRANG): Cảnh sát nói : Quý vị và những người láng giềng của quý vị có thể thực sự giúp chúng tôi bắt những tay buôn lậu ma túy mà quý vị vẫn muốn chúng rời khỏi khu phố này . Xin gọi số điện thoại này và cho chúng tôi biết tên chúng. Chúng sẽ không bao giờ biết là ai đã vạch mặt chúng ra.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Drug đánh vần là D-R-U-G nghĩa là thuốc men hay ma túy, và Dealer đánh vần là D-E-A-L-E-R nghĩa là tay buôn bán. Và bây giờ anh bạn chúng ta xin đọc lại thí dụ này. VOICE : ( DON):You and your neighbors can really help us catch these drug dealers you want off your streets. Just call this number and give us the names. They’ll never know who put the finger on them.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới.” Một là “ To lay a finger on someone” nghĩa là trêu ghẹo hay hành hung một người nào, hai là To twist someone around your little finger” nghĩa là điều khiển một người nào một cách rất dễ dàng, và ba là “ To put the finger on someone” nghĩa là chỉ đúng người làm một điều gì sai quấy. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG