Đường dẫn truy cập

LESSON # 205: Sticky Fingers, Keep Your Fingers Crossed, At Your Finger Tips.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Finger đanh vần là F-I-N-G-E-R nghĩa là ngón tay. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: ( DON): The first idiom is “ Sticky fingers”, “ Sticky fingers”.

TEXT: ( TRANG): Stícky fingers có một từ mới là Sticky đánh vần la S-T-I-C-K-Y nghĩa là dính vì có nhựa hay một chất keo , khiến cho khi người ta sờ vào một cái gì thì cái đó dính chặt vào ngón tay họ. Vì thế người Mỹ dùng Sticky fingers để chỉ nguội có tính ăn cáp vặt. Trong thí dụ sau đây, một cậu bé tên Bobby có tật xấu là hay lấy trộm tiền của cha mẹ anh em trong nhà.

VOICE: ( DON): Bobby is a bright boy. It’s a shame he has sticky fingers. His parents have to hide their small change and the other day he stole some old coins in his dad’s collection to buy a tennis racket.

TEXT: ( TRANG): Bobby là người như thế nào? Bobby là một cậu bé thông minh nhưng điều đáng tiếc là cậu ta có tính ăn cắp vặt. Bố mẹ cậu ta phải dấu tiền lẻ đi nơi khác, và hôm nọ cậu ta đã đánh cắp vài đồng tiền cổ trong bộ sưu tập của ông bố để đi mua một cây vợt tennis.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Bright đánh vần là B-R-I-G-H-T nghĩa là thông minh , Change đánh vần là C-H-A-N-G-E nghĩa là tiền lẻ , và Collection đánh vần là C-O-L-L-E-C-T-I-O-N nghĩa là bộ sưu tập. Và bây giờ xin moì quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): Bobby is a bright boy. It’s a shame he has sticky fingers. His parents have to hide their small change and the other day he stole some old coins in his dad’s collection to buy a tennis racket.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây, anh bạn chúng ta xin đọc thành ngữ thứ hai.

VOICE: ( DON): The second idiom is “Keep your fingers crossed”, “ Keep your fingers crossed”.

TEXT: (TRANG): Keep your fingers crossed có một từ mới là Crossed đánh vần là C-R-O-S-S-E-D nghĩa là bắt chéo. Người Mỹ dùng thành ngữ Keep your fingers crossed , tức là bắt chéo ngón tay khi họ muốn caù may cho được điều tốt lành, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây.

VOICE: ( DON): I keep my fingers crossed that my son gets admitted to an ivy league school like Harvard or Yale. They take education seriously and my son needs the intellectual challenge they give students.

TEXT: ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Tôi cầu may là con tôi được nhận vào học tại một trường nổi tiếng như Harvard hay Yale. Các trường này coi trọng vấn đề giáo dục, và con tôi cần có những thách đố về mặt trí thức mà các trường này đòi hỏi ở sinh viên.

Có vài từ mới đáng chú ý là: Admitted đánh vần là A-D-M-I-T-T-E-D nghĩa là được thu nhận , ivy league đánh vần là I-V-Y và L-E-A-G-U-E được dùng để chỉ nhóm trường dại học tư cổ kính nhất và nổi tiếng nhất của Mỹ , và Challenge đánh vần là C-H-A-L-L-E-N-G-E có nghĩa là một thách đố . Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): I keep my fingers crossed that my son gets admitted to an ivy league school like Harvard or Yale. They take education seriously and my son needs the intellectual challenge they give students.

TEXT: ( TRANG): Thành ngữ thứ ba sau đây cũng có từ Finger trong đó.

VOICE ( DON): The third idiom is “ At your fingertips”, “ At your fingertips”.

TEXT: ( TRANG): At your fingertips nghĩa đen là “ ở đầu ngón tay của bạn “. Vì thế người Mỹ dùng thành ngữ này để chỉ những gì nằm ngay trong tầm tay của họ mà họ có thể nắm lấy khi cần đến. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây:

VOICE: ( DON): Joe is a very neat man. Take a look at his workshop. All the tools he might need are arranged right at his fingertips. He doesn’t even have to look when he picks up a hammer or a pair of pliers.

TEXT” ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Anh Joe là một con người có thứ tụ, ngăn nắp. Bạn hãy xem cái xưởng nơi anh làm việc. Tất cả mọi dụng cụ mà anh cần dùng đều được sắp xếp ngay trong tầm tay. Anh không cần phải nhìn khi nắm lấy một cái búa hay một cái kìm.

Có vài từ mới đáng chú ý là: Neat đánh vần là N-E-A-T nghĩa là ngăn nắp , Tool đánh vần là T-O-O-L nghĩa là dụng cụ, và Pliers đánh vần là P-L-I-E-R-S nghĩa là cái kìm. Và bây giờ anh bạn chúng ta xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): Joe is a very neat man. Take a look at his workshop. All the tools he might need are arranged right at his fingertips. He doesn’t even have to look when he picks up a hammer or a pair of pliers.

TEXT: ( TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style của Đài Tiếng Nói Hoa ky øhôm nay. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Sticky fingers là có tính ăn cắp vặt, hai là Keep your fingers crossed nghĩa là bắt chéo ngón tay lại để cầu may, và ba là At your fingertips nghĩa là ngay trong tầm tay . Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG