Đường dẫn truy cập

LESSON # 203: Keep Your Nose Clean, Keep Your Nose To The Grindstone, Count Nose.


Huyen Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin tiếp tuc đem đến quý vị những thanh ngữ mới có dùng từ Nose nghĩa là cái mũi. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE : ( DON): The first idiom is “ Keep your nose clean” , “ Keep your nose clean”.

TEXT: ( TRANG): Keep your nose clean nghĩa đen là giữ cho mũi mình sạch, và vì thế nghĩa bóng của nó là giữ cho khỏi bị lôi thôi. Trong thí dụ sau đây , một ông bố nổi giận sau khi phải đến sở cảnh sát để trả tiền phạt cho cậu con trai về tội lái xe vượt quá tốc độ. Oâng nói:

VOICE: ( DON): Young man, this is the last time I’m going to bail you out of trouble! From now on, keep your nose clean or I’ll just stand back and let you get fined and maybe sent to jail.

TEXT: (TRANG): Oâng bố này noí như sau: Này con, đây là lần cuối cùng bố đóng tiền phạt để con khỏi bị rắc rối với cảnh sát. Từ nay trở đi, con phải giữ mình cho khỏi bị lôi thôi, nếu không thì bố sẽ không làm gì cả và để cho con bị phạt hay có lẽ là bị ở tù nữa. Có vài từ mới mà ta cần biết là: To bail out đánh vần là B-A-I-L và O-U-T nghĩa là đóng tiền bảo lãnh để được trả tự do , Fined đánh vần là F-I-N-E-D nghĩa là bị phạt tiền, và Jail đánh vần là J-A-I-L nghĩa là nhà giam. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: ( DON): Young man, this is the last time I’m going to bail you out of trouble! From now on, keep your nose clean or I’ll just stand back and let you get fined and maybe sent to jail.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây xin mời quý vị nghe thành ngữ thứ hai.

VOICE: (DON): The second idiom is “ Keep your nose to the grindstone” , “ Keep your nose to the grindstone”.

TEXT: (TRANG): Keep your nose to the grindstone có một từ mới là Grindstone đánh vần là G-R-I-N-D-S-T-O-N-E là phiến đá mài . Người Mỹ dùng thành ngữ này khi muốn chỉ một người chúi mũi vào công việc suốt ngày đêm. Thí dụ sau đây cho thấy một ông lúc nào cũng chỉ chăm chú muốn thành công trong việc buôn bán của ông ta.

VOICE: ( DON): David believes the only way to succeed in business is to keep his nose to the grindstone – to work all the time and forget about family, friends and anything else in the way.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Anh David tin rằng cách duy nhất để thành công trên thương trường là chú mũi vào làm việc suốt ngày đêm, quên cả gia đình, bè bạn và bất cứ điều gì ngăn chặn bước tiến của anh ta.

Cohỉ có một từ mới đáng chú ý là To succeed đánh vần là S-U-C-C-E-E-D nghĩa là thành công. Và bây giò xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: ( DON): David believes the only way to succeed in business is to keep his nose to the grindstone – to work all the time and forget about family, friends and anything else in the way.

TEXT: ( TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta sẽ đem đến quý vị thành ngữ thứ ba.

VOICE: ( DON): The third idiom is “ To count noses “, “ To count noses”.

TEXT: ( TRANG): To count noses nghĩa đen là đếm mũi, và tôi chắc quý vị cũng có thể đoán ra rằng nó có nghĩa là đếm số người có mặt tại một nơi nào đó. Thành ngữ này phát xuất từ giới buôn ngựa ở Mỹ vì họ thường đếm số mũi các con ngựa trong bầy ngựa của họ để xem có bao nhiêu con. Trong thí dụ sau đây, ông hiệu trưởng một trường tiểu học dặn dò các thầy giáo đưa học sinh đi choi phải trông chừng cho các em khỏi lạc.

VOICE: ( DON): On this trip please don’t forget to count noses everytime the bus stops to let off or pick up kids, no matter where. We certainly don’t want to leave any child behind in some strange town.

TEXT : (TRANG): Oâng hiệu trưởng nói: Trong chuyến đi này, yêu cầu quý vị phải đếm số học sinh mỗi khi xe buýt ngừng cho các em xuống xe hoặc lên xe , bất cứ ở chỗ nào. Dĩ nhiên là chúng ta không muốn bỏ sót em nào ở một thị trấn xa lạ nào đó. Chỉ có một từ mới đáng chú ý là Strange đánh vần là S-T-R-A-N-G-E nghĩa là xa lạ, không quen thuộc. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: ( DON): On this trip please don’t forget to count noses everytime the bus stops to let off or pick up kids, no matter where. We certainly don’t want to leave any child behind in some strange town.

TEXT: ( TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Engliah American Style hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới . Một là Keep your nose clean nghĩa là giữ cho khỏi bị rắc rối , hai là Keep your nose to the grindstone nghĩa là chúi mũi vào công việc làm , và ba là Count noses nghĩa là đếm số nguoì có mặt tại chỗ. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG