Đường dẫn truy cập

LESSON #37: Back number, His number is up, Hot number.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ trong đó có chữ Number, đánh vần là N-U-M-B-E-R, nghĩa là con số. Đó là Back Number, His Number Is Up , và Hot Number . Chúng tôi xin nhắc lại 3 thành ngữ đó là Back Number, His Number Is Up, và Hot Number.

Chúng ta bắt đầu với thành ngữ Back Number, gồm có chữ Number quý vị vừa biết đến, và Back đánh vần là B-A-C-K, nghĩa là ở đằng sau hay là một cái gì cũ kỹ. Back Number thoạt đầu có nghĩa là một tờ báo cũ, nhưng sau đó được dùng để chỉ một người cổ hủ, hay lỗi thời như một tờ báo cũ vậy. Ta hay nghe một người cha khuyên cậu con trai nên học dùng máy vi tính trong lúc còn ở trường nếu không muốn bị lỗi thời:

AMERICAN VOICE: Son, if you are smart you’ll learn to use a computer while you are still in high school. Anybody who can’t use a computer will find he is a back number when he tries to get a good job.

TEXT: (TRANG): Người cha khuyên cậu con trai như sau: Này con, nếu có khôn ngoan thì con nên học dùng máy vi tính khi con còn ở trung học. Ai mà không biết dùng máy vi tính thì sẽ thấy là mình lỗi thời khi đi tìm một việc làm tốt.

Có một vài chữ mới mà ta cần biết sau đây: Smart, đánh vần là S-M-A-R-T, nghĩa là khôn ngoan; Use, đánh vần là U-S-E, nghĩa là sử dụng; Computer, đánh vần là C-O-M-P-U-T-E-R, nghĩa là máy vi tính; High School, đánh vần là S-C-H-O-O-L, nghĩa là trung học; Find, đánh vần là F-I-N-D, nghĩa là tìm thấy hay nhận thấy; và Try, đánh vần là T-R-Y, nghĩa là cố gắng. Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Back Number:

AMERICAN VOICE : Son, if you are smart you’ll learn to use a computer while you are still in high school. Anybody who can’t use a computer will find he is a back number when he tries to get a good job.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ hai trong bài học hôm nay là His Number Is Up, xuất xứ từ giới quân đội trong thời Thế Chiến Thứ Nhất. Khi lính tráng nói với nhau His number is up. Thì câu này có nghĩa là anh lính đó tới số chết rồi. Chữ Number ở đây được dùng để chỉ số quân trên thẻ bài của anh lính, và Up đánh vần là U-P nghĩa là đến rồi. Trong tiếng Việt ta cũng dùng một thành ngữ tương tự là anh ta tới số rồi vậy. Tuy nhiên ngày nay, thành ngữ His Number Is Up không có nghĩa là anh ta tới số chết mà chỉ có nghĩa là anh ta hết thời rồi, hay sự nghiệp của anh ta đến chỗ chấm dứt, như quý vị nghe trong lời nhận xét sau đây của một cử tri về sự nghiệp của dân biểu quốc hội:

AMERICAN VOICE: For 30 years our congressman has done a pretty good job in Washington. But I think this time his number is up. He has a smart young man running against him with a lot of new ideas.

TEXT: (TRANG): Cử tri này đưa ra nhận xét như sau: Trong 30 năm qua, dân biểu của chúng ta đã làm việc khá đắc lực tại Washington. Nhưng tôi cho rằng lần này, sự nghiệp của ông ấy sắp đếùn chỗ kết thúc, vì có một người trẻ tuổi hơn và có nhiều ý kiến mới mẻ ra tranh cử chống lại ông ấy.

Chỉ có hai chữ mới mà chúng ta chưa học trong thí dụ này là: Congressman, đánh vần là C-O-N-G-R-E-S-S-M-A-N, nghĩa là dân biểu; và Idea, đánh vần là I-D-E-A, nghĩa là ý kiến. Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ His Number Is Up:

AMERICAN VOICE : For 30 years our congressman has done a pretty good job in Washington. But I think this time his number is up. He has a smart young man running against him with a lot of new ideas.

TEXT: (TRANG): Khi muốn ca tụng một cô gái đẹp hay một đồ vật gì mới hơn, tốt hơn hay sang trọng hơn những gì hiện có, người Mỹ thường dùng thành ngữ Hot Number, trong đó chữ Number thì quý vị biết rồi, còn Hot, đánh vần là H-O-T, nghĩa là nóng bỏng. Trong thí dụ sau đây, quý vị sẽ nghe một anh chàng ca tụng một chiếc xe hơi đang được giới trẻ say mê:

AMERICAN VOICE: A friend let me drive his car and now I know why it’s such a hot number. It handles like a dream, it gets up to 90 kilometers in a wink of an eye, and it looks like an airplane ready to take off.

TEXT:(TRANG): Anh chàng này ngỏ lời ca tụng như sau: Một người bạn để cho tôi lái chiếc xe của anh ấy, và bây giờ tôi mới biết tại sao chiếc xe đó đang được mọi người ưa thích. Nó chạy êm như ru, vọt lên tới 90 kilomet trong nháy mắt, và trông như một chiếc máy bay sắp sửa cất cánh.

Xin quý vị chú ý đến các chữ mới sau đây: Drive, đánh vần là D-R-I-V-E, nghĩa là lái xe; Handle, đánh vần là H-A-N-D-L-E, nghĩa là điều khiển; Wink, đánh vần là W-I-N-K, nghĩa là chớp mắt; Airplane, đánh vần là A-I-R-P-L-A-N-E, nghĩa là máy bay; và Take Off, đánh vần là T-A-K-E và O-F-F nghĩa là cất cánh.

Bây giờ ta hãy nghe lại câu tiếng Anh và để ýù đến cách dùng thành ngữ Hot Number.

AMERICAN VOICE: A friend let me drive his car and now I know why it’s such a hot number. It handles like a dream, it gets up to 90 kilometers in a wink of an eye, and it looks like an airplane ready to take off.

TEXT:(TRANG): Thành ngữ Hot Number đã chấm dứt bài học số 37 trong chương trình ENGLISH AMERICAN STYLE hôm nay. Như vậy là hôm nay chúng ta học được 3 thành ngữ mới. Một là Back Number nghĩa là một con người không theo kịp thời đại; hai là His Number Is Up, nghĩa là anh ta đã hết thời rồi; và ba là Hot Number, nghĩa là một người đẹp hay một vật rực rỡ nóng bỏng được nhiều người ưa chuộng. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG