Đường dẫn truy cập

LESSON #12: Out to lunch, Backed into a corner, Spell out.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style số 12, hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới. Đó là Out to Lunch, Backed Into a Corner, và Spell Out.

Khi bàn về tình hình Cuba, nhật báo Washington Post nêu câu hỏi như sau: Liệu chúng ta có sẵn sàng chấp nhận một nước Cuba mới hay không? Nhiều thay đổi đang xảy ra nhưng Washington thì tỏ ra xa vời thực tế.

Tờ báo đã dùng thành ngữ Out to Lunch để tả thái độ lơ là của Washington, và đó là thành ngữ thứ nhất trong bài học hôm nay, gồm có chữ Out đánh vần là O-U-T, có nghĩa là ra ngoài, và Lunch đánh vần la øL-U-N-C-H, có nghĩa là bữa ăn trưa. Out to Lunch nghĩa đen là đi ra ngoài ăn trưa, nhưng nghĩa bóng là mơ mộng, không chú ý đến tình hình hiện tại hay là xa vời thực tế. Ta hãy nghe thí dụ sau đây trong đó một thầy giáo trách mắng một cậu học sinh tên John là không chịu chú ý vào việc học hành.

AMERICAN VOICE: John, you really have to pay more attention. I just went over that topic. You must have been out to lunch with your mind a thousand miles away. Okay I’ll go over it one more time.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Này anh John, anh cần phải chú ý nhiều hơn nữa. Tôi vừa mới giảng giải đề tài đó. Chắc chắn là anh đã mơ mộng vẩn vơ, và đầu óc anh ở cách xa đây hàng ngàn dặm. Thôi được, tôi sẽ duyệt đề tài này lại một lần nữa.

Trong câu tiếng Anh có một vài chữ mới mà ta cần chú ý như sau: Attention đánh vần là A-T-T-E-N-T-I-O-N, có nghĩa là sự chú ý; Topic đánh vần là T-O-P-I-C, có nghĩa là đề tài, Mind đánh vần là M-I-N-D, nghĩa là trí óc; và Go Over đánh vần la øG-O và O-V-E-R, nghĩa là duyệt lại.

Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và để ý đến cách dùng thành ngữ Out to lunch AMERICAN VOICE: John, you really have to pay more attention. I just went over that topic. You must have been out to luch with your mind a thousand miles away. Okay I’ll go over it one more time.

TEXT: (TRANG): Một bình luận gia Mỹ cảnh cáo rằng càng ngày Hoa Kỳ càng cảm thấy bị dồn vào một góc về vấn đề người Cuba tỵ nan. Và bình luận gia này đã dùng thành ngữ Backed Into a Corner để tả thế kẹt mà Hoa kỳ bị rơi vào.

Backed Into a Corner là thành ngữ thứ nhì mà chúng ta học trong bài này, gồm có chữ Backed, đánh vần là B-A-C-K-E-D, nghĩa là bị dồn vào một chỗ, và Corner, đánh vần la øC-O-R-N-E-R, có nghĩa là một góc. Thành ngữ Backed Into a Corner dùng để tả tình thế bị kẹt không có lối ra. Trong đời sống hàng ngày, ta hãy nghe thí dụ sau đây về một người bị kẹt giữa hai hoàn cảnh không hay ho chút nào. Một là phải về hưu, và hai là bị giáng cấp.

AMERICAN VOICE: With the government cutting jobs these days, I’m backed into a corner. My job as manager is most likely to be abolished. Either I retire early or get pushed down to a lower grade.

TEXT: (TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Vì chính phủ đang cắt giảm công ăn việc làm vào lúc này, cho nên tôi bị rơi vào một thế kẹt. Công việc quản lý của tôi có lẽ sẽ bị hủy bỏ. Tôi phải hoặc là về hưu sớm hoặc bị đẩy xuống một cấp thấp hơn.

Xin quý vị chú ý đến một số chữ mới như sau: Government đánh vần là G-O-V-E-R-N-M-E-N-T, có nghĩa là chính phủ; Jobs đánh vần là J-O-B-S, có nghĩa là công việc làm; Manager đánh vần là M-A-N-A-G-E-R, có nghĩa là quản lý; Retire đánh vần là R-E-T-I-R-E, có nghĩa là về hưu; và Grade đánh vần la øG-R-A-D-E, có nghĩa là cấp bậc.

Bây giờ ta hãy nghe lại đoạn tiếng Anh và chú ý đến cách dùng thành ngữ Backed Into a Corner.

AMERICAN VOICE: With the government cutting jobs these days, I’m backed into a corner. My job as manager is most likely to be abolished. Either I retire early or get pushed down to a lower grade.

TEXT: (TRANG): Một người Cuba tỵ nạn tại căn cứ hải quân Guatanamo nói rằng ông đã nghe tin tức trên đài phát thanh Mỹ và Cuba nói rõ chính sách mới của chính phủ Mỹ là những người Cuba được vớt trên biển sẽ không được phép định cư tại Hoa Kỳ. Người tỵ nạn này đã dùng thành ngữ Spell Out để chỉ hành động giải thích cặn kẽ của các đài phát thanh. Thành ngữ Spell Out là thành ngữ thứ ba trong bài học hôm nay, đánh vần là S-P-E-L-L và O-U-T có nghĩa là đánh vần từng chữ một, hay nói một cách khác là giải thích cặn kẽ.

Ta hãy nghe thí dụ sau đây trong đó một nhân viên yêu cầu ông xếp tên Brown giải thích chi tiết các dự định của công ty trong tương lai:

AMERICAN VOICE: Mr. Brown, you say our compay’s policy might change in the near future to adjust to the needs of the market. As staffers, we‘re concerned. Could you spell out what plans you have in mind?

TEXT:TRANG): Câu tiếng Anh này có nghĩa như sau: Thưa ông Brown, ông có nói rằng chính sách của công ty chúng ta có thể thay đổi trong một ngày gần đây để thích ứng với các nhu cầu của thị trường. Chúng tôi là nhân viên nên rất lo ngại. Liệu ông có thể giải thích cặn kẽ là ông có kế hoạch gì hay không?

Ta hãy để ý đến những chữ mới trong thí dụ này. Đó là Policy, đánh vần la øP-O-LI-C-Y, có nghĩa là chính sách hay đường lối; Adjust đánh vần là A-D-J-U-S-T, nghĩa là thích ứng; Needs đánh vần la øN-E-E-D-S, có nghĩa là nhu cầu; Staffers đánh vần làS-T-A-F-F-E-R-S, có nghĩa là nhân viên; và Concerned đánh vần la øC-O-N-C-E-R-N-E-D, có nghĩa là lo ngại.

Bây giờ mời quý vị nghe lại câu tiếng Anh và chú ý đến cách cùng thành ngữ Spell Out:

AMERICAN VOICE: Mr. Brown, you say our company’s policy might change in the near future to adjust to the needs of the market. As staffers, we’re concerned. Could you spell out what plans you have in mind?

TEXT:(TRANG) : Thành ngữ Spell Out đã chấm dứt bài số 12 trong chương trình English American Style. Như vậy là hôm nay chúng ta học được 3 thành ngữ mới: một là Out Out to Lunch nghĩa là mơ mộng vẩn vơ hay là không đi sát thực têá; hai là Backed Into a Corner là bị dồn vào một thế kẹt; và ba là Spell Out nghĩa là giải thích cặn kẽ một điều gì. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG