Đường dẫn truy cập

LESSON #288: Cold light of day, Cold Sweat, Make my blood run cold


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style kỳ trước chúng tôi có ba thành ngữ với từ COLD nghĩa là lạnh. Trong bài học hôm nay chúng tôi xin đem đến quý vị ba thành ngữ khác cũng có từ COLD. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Cold Light of Day”, “Cold Light of Day”.

TEXT (TRANG): Trong thành ngữ “Cold Light of Day”, từ Cold ở đây có nghĩa là đúng sự thật, và không bị ảnh hưởng vì tình cảm. Trong ánh sáng ban ngày, nguời ta nhìn thấy sự việc theo đúng sự thật chứ không phải theo trí tưởng tượng. Trong thí dụ sau đây, ta thấy một cô gái tên Betty nhìn thấy sự thật ra sao về người đàn ông mà cô gặp đêm hôm trước.

VOICE: (PAULINE): Betty was completely charmed by this good-looking man she met at the dance. But the next morning, in the cold light of day she realized he was just a smooth talker who could not be trusted.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Cô Betty đã hoàn toàn bị thu hút bởi anh chàng đẹp trai mà cô gặp tại buổi dạ vũ đêm hôm trước. Tuy nhiên, hôm sau trong ánh sáng thực sự buổi ban ngày cô nhận ra rằng anh ta chỉ là một nguời khéo ăn nói mà không thể tin cậy được.

Những từ mới đáng chú ý là: Charmed, C-H-A-R-M-E-D, charmed nghĩa là bị quyến rũ, thu hút; Realize đánh vần là R-E-A-L-I-Z-E, nghĩa là nhận thấy, và Trusted , T-R-U-S-T-E-D, là tin cậy được. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Betty was completely charmed by this good-looking man she met at the dance. But the next morning, in the cold light of day she realized he was just a smooth talker who could’t not be trusted.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “Break Out In A Cold Sweat” , “Break Out In A Cold Sweat ”.

TEXT: (TRANG): “Break Out In A Cold Sweat” dùng để tả một nỗi lo sợ, tương tự như câu “toát mồ hôi lạnh” trong tiếng Việt. Ta thấy Sweat, S-W-E-A-T, nghĩa là mồ hôi. Trong thí dụ sau đây cô Holly vẫn còn bị ám ảnh bởi một sự cố xảy ra khi cô còn bé.

VOICE: (PAULINE): Holly breaks out in a cold sweat every time she sees lightning and hears thunder. Lightning set fire to her house when she was only six, and she and her mother barely got out alive.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline cho biết như sau: Cô Holly vẫn sợ toát mồ hôi lạnh mỗi khi cô trông thấy tia chớp và nghe thấy sấm nổ. Sấm sét đã đốt cháy nhà cô khi cô mới lên sáu tuổi, và hai mẹ con cô đã chạy thoát ra ngoài và sống sót .

Có một vài từ mới đáng chú ý là: Lightning, đánh vần là L-I-G-H-T-N-I-N-G nghĩa là tia chớp hay sét, và Thunder, T-H-U-N-D-E-R nghĩa là sấm. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Holly breaks out in a cold sweat every time she sees lightning and hears thunder. Lightning set fire to her house when she was only six, and she and her mother barely got out alive.

TEXT: (TRANG): Sau cùng là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Make My Blood Run Cold” , “Make My Blood Run Cold”.

TEXT: (TRANG): Khi muốn đề cập đến một sự sợ hãi ghê gớm hơn là Cold Sweat thì người Mỹ dùng “ Make My Blood Run Cold”, nghĩa đen là làm cho máu của tôi lạnh ngắt , ý nói làm cho tôi sợ chết khiếp. Trong thí dụ sau đây một phóng viên tường trình từ Mascova rằng các chính trị gia theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan đã có vẻ thắng thế trong các cuôïc bầu cư ûmới đây tại Nga. Cô viết:

VOICE: (PAULINE): Those ultra-nationalist speeches sound like Nazi Germany and make my blood run cold. They promote hatred of minorities and bring back dreams of an empire that’s dead and gone.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau : Những bài phát biểu của những nguời chủ trương quốc gia cực đoan nghe giống như chủ trương của Đức quốc xã , khiến cho tôi sợ chết khiếp. Họ quảng bá lòng thù ghét những người thuộc sắc tộc thiểu số và phục hồi giấc mơ về một đế quốc đã suy tàn.

Ta thấy từ ultra-nationalist đánh vần là U-L-T-R-A và N-A-T-I-O-N-A-L-I-S-T nghĩa là theo chủ nghĩa quocá gia cực đoan , To promote , P-R-O-M-O-T-E, promote, nghĩa là quảng bá, thăng tiến, Hatred đánh vần là H-A-T-R-E-D nghĩa là sự thù ghét, và Empire, đánh vần là E-M-P-I-R-E nghĩa là đế quốc. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: (PAULINE): Those ultra-nationalist speeches sounded like Nazi Germany and made my blood run cold. They promote hatred of minorities and bring back dreams of an empire that’s dead and gone.

TEXT: ( TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ . Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới. Một là In The Cold Light Of Day nghĩa là tình hình thực tế lúc ban ngày, hai là Break Out In a Cold Sweat nghĩa là sợ toát mồ hôi, và ba là Make My Blood Run Cold nghĩa là làm cho người khác sợ chết khiếp. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG