Đường dẫn truy cập

Giải quần vợt Australia Mở Rộng bước qua tuần lễ thứ nhì


Gi?i qu?n v?t Australia M? R?ng hôm nay bu?c sang tu?n l? th? nhì v?i m?t b?t ng? là tay v?t n? Alicia Molik du?c x?p h?ng 10 c?a Australia lo?i tay v?t h?ng 8 Venus Williams c?a M? d? vào t? k?t c?a gi?i. Molik th?ng c?u s? 1 th? gi?i trong 2 ván gay go 7-5 và 7-6 ngày hôm nay d? l?n d?u tiên du?c vào t? k?t m?t gi?i Grand Slam.

Molik dang c? g?ng d? tr? thành tay v?t n? d?u tiên c?a Australia chi?m gi?i Australia M? R?ng k? t? nam 1978. Hai b?t ng? khác cung dã di?n ra trong các tr?n tranh tài bên phía n?. Nathalie Dechy c?a Pháp du?c x?p h?ng 19 lo?i Anastasia Myskina s? 3 c?a Nga v?i t? s? 6-4 và 6-2, và tay v?t s? 12 Patty Schnyder c?a Th?y S? lo?i tay v?t s? 6 Elena Dementieva cung c?a Nga.

Trong khi dó, tay v?t s? 1 th? gi?i và du?c x?p d?u b?ng là Lindsay Davenport c?a M? th?ng tay v?t Croatia du?c x?p h?ng 13 là Karolina Spreb d? dàng trong hai ván 6-2 và 6-2. Bên phía nam, tay v?t s? 2 Andy Roddick c?a M? th?ng Philipp Kohlschreiber c?a Ð?c trong 3 ván 7-3, 7-6 và 6-1.

Tay v?t s? 3 Lleyton Hewitt c?a Australia th?ng Rafael Nadal c?a Tây Ban Nha trong 4 ván d? l?n d?u tiên vào t? k?t gi?i Australia M? R?ng. Trong tr?n d?u c?a Hewitt ? vòng tru?c dó, m?t bi?n c? dã x?y ra là d?i th? c?a Hewitt, Juan Ignacio Chela ngu?i Argentina – rõ ràng t?c gi?n vì nh?ng l?i di?u c?a Hewitt trên sân – dã nh? nu?c mi?ng v? phía Hewitt khi hai bên d?i sân.

Chela sau dó nhìn nh?n có nh? nu?c mi?ng, nhung không nh?m vào Hewitt và dã xin l?i Hewitt v? v? này sau khi tr?n d?u k?t thúc, th? nhung cung dã b? ban t? ch?c ph?t 2000 dôla. Chela thua Hewitt trong 4 ván ? tr?n này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG