Đường dẫn truy cập

Hai đội Eagles và Patriots vào Super BowlHai d?i Eagles c?a thành ph? Philadelphia và Patriots c?a vùng New England vào chung k?t gi?i vô d?ch bóng b? d?c nhà ngh? ki?u M? nam nay sau khi Eagles th?ng d?i Falcons c?a thành ph? Atlanta 27-10 và Patriots th?ng d?i Steelers c?a thành ph? Pittsburg 41 –27 hôm Ch? Nh?t .

Ðây là l?n d?u tiên d?i Eagles vào chung k?t k? t? 24 nam nay, còn Patriots thì dã hai l?n chi?m ch?c vô d?ch trong 3 nam v?a qua.

Tr?n chung k?t , ngu?i M? g?i du?i cái tên là Super Bowl, di?n bi?n th? thao du?c coi là tr?ng d?i nh?t c?a ngu?i M?, s? di?n ra trên sân c?a thành ph? Jacksonville, ti?u bang Florida Ch? Nh?t 6 tháng Hai này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG