Đường dẫn truy cập

LESSON #287: Cold comfort, Blow hot and cold, Stop cold.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay chúng tôi xin đề cập đến ba thành ngữ mới trong đó có từ Cold, C-O-L-D, nghĩa là lạnh. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “ Cold Comfort”, Cold Comfort”.

TEXT: (TRANG): Cold comfort có một từ mới là Comfort, C-O-M-F-O-R-T, nghĩa là một lời an ủi. Thoạt đầu khi nghe Cold Comfort, ta có cảm tưởng là hai từ này trái nghĩa với nhau. Vì thế, nguời Mỹ dùng thành ngữ này để chỉ một điều gì đáng lý ra làm cho một người đang thất vọng được thoải mái hơn , nhưng thật sự lại làm cho nguời đó buồn hơn. Trong thí dụ sau đây, chị Pauline nói về bạn chị là cô Mary đã mong mỏi đi trượt tuyết với bạn trai vào cuối tuần.

VOICE: (PAULINE): Mary was excited about a ski weekend with her fiance, but instead got sick with the flu. So it was cold comfort to get her sister’s letter about all her fun on her own ski trip.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Cô Mary lấy làm hứng thú khi nghĩ đến buổi cuối tuần đi trượt tuyết với vị hôn phu của cô ấy, nhưng cô ấy lại bị cảm. Vì thế thật chẳng vui thú gì khi cô nhận được bức thư của em cô cho biết buổi trượt tuyết của chính em cô vui biết chừng nào. Ta thấy có từ Excited , đánh vần là E-X-C-I-T-E-D, excited, nghĩa là sôi nổi, hứng thú , Flu, đánh vần là F-L-U, nghĩa là bịnh cảm cúm, và Ski, S-K-I nghĩa là trượt tuyết. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Mary was excited about a ski weekend with her fiance, but instead got sick with the flu. So it was cold comfort to get her sister’s letter about all her fun on her own ski trip. TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. VOICE: (PAULINE): The second idiom is “ Blow Hot And Cold”, “Blow Hot And Cold”.

TEXT: (TRANG): “Blow Hot and Cold” có một từ mới là Blow, đánh vần là B-L-O-W, nghĩa là thổi. Thành ngữ này có nghĩa là không thể quyết định đuợc điều gì vì thay đổi ý kiến luôn luôn , y như có nguời thổi hơi lạnh rồi đến hơi nóng vào trong phòng vậy. Trong thí dụ sau đây, ta thấy anh Brian không quyết định đuợc là sẽ đi học đại học ở đâu.

VOICE: (PAULINE): Brian still blows hot and cold about where to go to college. He’d rather go away to a place like Harvard or Yale, but he knows our state university is about all his parents can afford.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: anh Brian vẫn không thể quyết định là sẽ đi học đại học ở đâu. Anh ấy muốn đi xa tới môït trường như Harvard hay Yale, nhưng anh ấy biết rằng cha mẹ anh chỉ có thể đài thọ cho anh học tại viện đại học tiểu bang mà thôi. Những từ mới đáng chú ý là: State university là đại học tiểu bang, là nơi mà học phí thấp hơn học phí tại các viện đại học tư, và Afford đánh vần là A-F-F-O-R-D nghĩa là đài thọ hay trả tiền. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: ( PAULINE): Brian still blows hot and cold about where to go to college. He’d rather go away to a place like Harvard or Yale, but he knows our state university is about all his parents can afford.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba. VOICE: (PAULINE): The third idiom is “Stop Cold”, “Stop Cold”.

TEXT: (TRANG): Stop Cold có nghĩa là ngừng bắt ngờ và tức khắc, như trong thí dụ sau đây về chị Susan , một phụ nữ không mấy hạnh phúc vì ông chồng chị hay tán gái.

VOICE: (PAULINE): At the party, Susan was happy talking about their trip to Hawaii. But the sight of her husband talking to Louise stopped her cold. He’d promised her he’d never see that woman again!

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Taị buổi tiệc , chị Susan đang vui vẻ kể chuyện về chuyến đi chơi Hawaii của hai anh chị. Nhưng trông thấy cảnh chồng chị nói chuyện với cô Louise đã khiến chị Susan im bặt ngay tức khắc. Anh ấy đã hứa với chị là sẽ không bao giờ gặp cô đó nữa! Chỉ có một từ mới là Promise, đánh vần là P-R-O-M-I-S-E, Promise nghĩa là hưá hẹn, cam kết. Và bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): At the party, Susan was happy talking about their trip to Hawaii. But the sight of her husband talking to Louise stopped her cold. He’d promised her he’d never see that woman again!

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được ba thành ngữ mới trong đó có từ Cold. Một là Cold Comfort nghĩa là một lời an ủi chỉ làm buồn thêm, hai là Blow Hot and Cold nghĩa là phân vân, không quyết định đuợc điều gì, và ba là Stop Cold nghĩa là ngưng bất ngờ và tức khắc. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG