Đường dẫn truy cập

Ban chấp hành trung ương đảng Việt Nam bắt đầu cuộc họp trong 8 ngày tại Hà Nội


Đảng cộng sản Việt Nam bắt đầu một cuộc họp quan trọng trong tuần này để phác họa đường lối phát triển đất nước cho đến năm 2010.

Tin từ Hà Nội của thông tấn xã Reuters ghi nhận tường thuật của báo Nhân Dân cho biết ban chấp hành trung ương đảng bắt đầu cuộc họp trong 8 ngày tại Hà Nội hôm thứ hai để thảo luận về một sách lược chi tiết cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong thời gian từ nay đến năm 2010.

Báo này trích thuật lời tổng bí thư Nông Đức Mạnh nói rằng sách lược phát triển đất nước trong thời kỳ mới đòi hỏi việc thực thi sự liên kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế là công tác trung tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ chủ yếu và sự phát triển liên tục của văn hóa. Ông Mạnh kêu gọi cải cách toàn bộ để đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng một nước đang phát triển vào năm 2010 và đến năm 2020, biến Việt Nam thành một nền kinh tế công nghiệp hóa hiện đại.

Cuộc họp nằm trong khuôn khổ chuẩn bị đại hội đảng 5 năm 1 lần dự trù tổ chức vào quý 2 năm 2006 để duyệt lại 20 năm thực hiến chính sách đổi mới, và quy định sách lược phát triển. Ông Mạnh cho biết đảng cũng sẽ bầu ra một ban lãnh đạo mới.

Trong lịch trình chuẩn bị đại hội, đảng cũng sẽ cứu xét khuyến cáo về cải cách của các học giả Việt Nam và quốc tế tham dự một cuộc hội thảo trong tuần trước, bàn về các ưu khuyết điểm kể từ năm 1986 là năm bắt đầu chính sách đổi mới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG