Đường dẫn truy cập

Bắt đầu việc đăng ký cử tri cho những người Iraq sống lưu vong


Việc đăng ký cử tri cho những người Iraq sống lưu vong muốn tham gia cuộc bầu cử quốc hội lâm thời của nước họ vào ngày 30 tháng Giêng năm nay đã được tiến hành.

Một phụ nữ người sắc tộc Kurd hiện đang sống tại Australia đã trở thành người Iraq lưu vong đầu tiên đăng ký cử tri ngày hôm nay.Tại Hoa Kỳ, hằng ngàn người Iraq sẽ đăng ký cử tri tại 5 thành phố : Detroit, Los Angeles, Nashville, Chicago, và Washington.

Công tác đăng ký cử tri cũng bắt đầu ngày hôm nay tại 12 nước khác, trong đó có Jordan và Anh quốc. Giai đoạn đăng ký cử tri kkéo dài 7 ngày sẽ kết thúc vào ngày Chủ Nhật 23 tháng Giêng sắp tới.

Những người Iraq sống ở nước ngoài có thể bắt đầu bỏ phiếu từ ngày 28 tháng Giêng và thời gian bỏ phiếu kéo dài ba ngày sẽ chấm dứt cùng một ngày khi các phòng phiếu đóng cửa tại Iraq.

Những người tổ chức bầu cử ước tính rằng có khoảng 4 triệu người Iraq lưu vong đủ điều kiện để tham gia cuộc bầu cử này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG