Đường dẫn truy cập

Phi thuyền Huygens đến mặt trăng của sao Thổ


Các viên ch?c thu?c Co Quan Không Gian Âu Châu cho bi?t phi thuy?n tham dò Huygens dã thành công trong vi?c bay vào vùng khí quy?n c?a v? tinh Titan c?a sao Th? trong giai do?n chót c?a chuy?n bay 7 nam.

Phi thuy?n tham dò, do các co quan không gian Hoa K?, Âu Châu và Ý cùng chung di?u hành, hôm nay dã m? hai chi?c dù d? h? cánh.

Trong cu?c h?p báo t?i Ð?c, gi?i ch?c co quan không gian Âu Châu nói là phi thuy?n dã kh?i s? g?i các d? ki?n v? trái d?t, cho th?y v? h? cánh thành công, nhung h? cho bi?t là c?n thêm th?i gian d? nh?n nh?ng d? ki?n g?i v? tru?c khi có th? loan báo dây là m?t thành công c?a khoa h?c.

Phi thuy?n tham dò này s? nghiên c?u thành ph?n khí quy?n c?a v? tinh Titanvà g?i thông tin v? phi thuy?n m? Cassini d? chuy?n v? trái d?t.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG