Đường dẫn truy cập

Một số diễn biến dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xô viết

Xem thêm

Tháng 12 năm 1979: Quân đội Xô Viết đưa quân vào Afghanistan để giup chính phủ công sản chống lực lượng du kích Mujahedeen
1

Tháng 12 năm 1979: Quân đội Xô Viết đưa quân vào Afghanistan để giup chính phủ công sản chống lực lượng du kích Mujahedeen

Ngày 20/1/1981, ông Ronald Reagan tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Trong 2 nhiệm kỳ của ông, Tổng thống Reagan đã tăng cường kho võ khí của Mỹ khiến Liên bang Xô Viết cũng phải chạy theo, một điều mà kinh tế của họ không thể đáp ứng
2

Ngày 20/1/1981, ông Ronald Reagan tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Hoa Kỳ. Trong 2 nhiệm kỳ của ông, Tổng thống Reagan đã tăng cường kho võ khí của Mỹ khiến Liên bang Xô Viết cũng phải chạy theo, một điều mà kinh tế của họ không thể đáp ứng

Ngày 11/3/1985, ông Mikail Gorbachev trở thành Chủ tịch Liên bang Xô Viết, lúc ông 54 tuổi. Ông đưa ra chính sách 'Đổi mới' trong nỗ lực khắc phục những vấn đề chính trị và kinh tế
3

Ngày 11/3/1985, ông Mikail Gorbachev trở thành Chủ tịch Liên bang Xô Viết, lúc ông 54 tuổi. Ông đưa ra chính sách 'Đổi mới' trong nỗ lực khắc phục những vấn đề chính trị và kinh tế

Ngày 23/12/1986, nhà vật lý nguyên tử và cũng là một nhân vật bất đồng chính kiến Andrei Sakharov đến Moscow sau khi ông được ông Gorbachev trả tự do, khỏi án lưu đày trong nước, trong khuôn khổ chính sách cải cách
4

Ngày 23/12/1986, nhà vật lý nguyên tử và cũng là một nhân vật bất đồng chính kiến Andrei Sakharov đến Moscow sau khi ông được ông Gorbachev trả tự do, khỏi án lưu đày trong nước, trong khuôn khổ chính sách cải cách

Tải thêm

XS
SM
MD
LG