Đường dẫn truy cập

Sự cố tràn dầu Vịnh Mexico, tác động môi trường

Vụ dầu loang ở Vịnh Mexico trở thành một thảm họa sinh thái có tác động lâu dài, đe dọa sự sống của nhiều loài động vật hoang dã, và sinh kế của người dân trong vùng.

Xem thêm

A slick caused by the Deepwater Horizon oil spill, 06 May 2010. (NRL & USGS Image)
1

A slick caused by the Deepwater Horizon oil spill, 06 May 2010. (NRL & USGS Image)

This US Coast Guard handout image shows crews conducting overflights of controlled burns taking place in the Gulf of Mexico, 19 May 2010. (AFP Image)
2

This US Coast Guard handout image shows crews conducting overflights of controlled burns taking place in the Gulf of Mexico, 19 May 2010. (AFP Image)

A Greenpeace activist steps through oil on a beach along the Gulf of Mexico near Venice, Louisiana, 20 May 2010. (AFP Image)
3

A Greenpeace activist steps through oil on a beach along the Gulf of Mexico near Venice, Louisiana, 20 May 2010. (AFP Image)

A dead oil-covered fish lies on the beach on Grand Isle, Louisiana, 20 May 2010. (AFP Image)
4

A dead oil-covered fish lies on the beach on Grand Isle, Louisiana, 20 May 2010. (AFP Image)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG