Đường dẫn truy cập

Ảnh hưởng của vụ dầu tràn đối với ngư dân gốc Việt ở Louisana, Mississippi và Alabama --

Xem thêm

Panda King restaurant, New Orleans, where fishermen gathered to question about the compensation from BP, 07/26/2010
1

Panda King restaurant, New Orleans, where fishermen gathered to question about the compensation from BP, 07/26/2010

More than 300 fishermen gathered inside Panda King restaurant. Representatives from IRS, BP and other Vietnamese non-profit organizations at Panda King restaurant’s meeting, 07/26/2010
2

More than 300 fishermen gathered inside Panda King restaurant. Representatives from IRS, BP and other Vietnamese non-profit organizations at Panda King restaurant’s meeting, 07/26/2010

More than 300 fishermen gathered inside Panda King restaurant, New Orleans. Fishermen discussed their issues after the meeting, 07/26/2010
3

More than 300 fishermen gathered inside Panda King restaurant, New Orleans. Fishermen discussed their issues after the meeting, 07/26/2010

Fishermen from Empire, New Orleans, met to discuss BP compensation 07/27/2010
4

Fishermen from Empire, New Orleans, met to discuss BP compensation 07/27/2010

Tải thêm

XS
SM
MD
LG