Đường dẫn truy cập

Ông Donald Trump đến nơi tổ chức Lễ Tuyên Thệ

Ông Trump đặt chân đến nơi tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức tổng thống.
Xem thêm

Tổng Thống Barack Obama vẫy tay chào khi đi bộ ngang qua gia đình ông Trump tại lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump. (REUTERS/Rick Wilking)
1

Tổng Thống Barack Obama vẫy tay chào khi đi bộ ngang qua gia đình ông Trump tại lễ tuyên thệ nhậm chức của ông Donald Trump. (REUTERS/Rick Wilking)

Tổng Thống tân cử Donald Trump (trái) bắt tay Tổng Thống Barack Obama trước lễ tuyên thệ nhậm chức, 20 tháng Giêng. (AP Photo/Patrick Semansky)
2

Tổng Thống tân cử Donald Trump (trái) bắt tay Tổng Thống Barack Obama trước lễ tuyên thệ nhậm chức, 20 tháng Giêng. (AP Photo/Patrick Semansky)

Tổng Thống đắc cử Donald Trump đến nơi tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức của mình. (AP Photo/Carolyn Kaster)
3

Tổng Thống đắc cử Donald Trump đến nơi tổ chức lễ tuyên thệ nhậm chức của mình. (AP Photo/Carolyn Kaster)

Cử chỉ quen thuộc của ông Trump. (AP Photo/Andrew Harnik)
4

Cử chỉ quen thuộc của ông Trump. (AP Photo/Andrew Harnik)

Tải thêm

XS
SM
MD
LG